Tutkimuksen tavoite

Fysiikan, kemian ja matematiikan didaktiikan ryhmässä tutkimuksen tavoitteena on kouluopetuksen ja opettajankoulutuksen kehittäminen. Tutkimus on soveltavaa, vahvasti yhteydessä käytäntöön ja kytkeytyy syvällisesti kasvatustieteelliseen teoriaan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *