Symposium

“Magian ulottuvuudet ennen ja nyt: aineellisuus, käytänteet, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys” -symposium tuo yhteen Suomessa työskenteleviä noituus- ja magiatutkijoita. Tavoitteena on kartoittaa aihepiirin tutkimuksen nykytilaa ja pohtia, miten eri oppiaineet voivat täydentää toisiaan tästä monitieteisestä teemasta.

Symposium järjestetään 14.-15.10.2021 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa (Hallituskatu 1), mikäli pandemiatilanne sen sallii. Seuraamme viranomaisten ohjeistuksia. Paneelikeskustelut striimataan joka tapauksessa.

Symposium on saanut tukea Kalevalaseuralta sekä Konen säätiön rahoittamalta tutkimusprojektiltaAineellisuus, suullinen runous, myyttinen tieto ja eletty ympäristö’ (ASME). Sen järjestävät väitöskirjatutkijat Tuukka Karlsson (folkloristiikka, HY), Siria Kohonen (folkloristiikka, HY), Karolina Kouvola (uskontotiede, HY) ja Aleksi Moine (folkloristiikka, HY).