Symposium

“Magian ulottuvuudet ennen ja nyt: aineellisuus, käytänteet, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys” -symposium tuo yhteen Suomessa työskenteleviä noituus- ja magiatutkijoita. Tavoitteena on kartoittaa aihepiirin tutkimuksen nykytilaa ja pohtia, miten eri oppiaineet voivat täydentää toisiaan tästä monitieteisestä teemasta.

Symposium järjestetään 14.-15.10.2021. Paneelikeskustelut striimataan, linkki Youtube-livestriimiin jaetaan ilmoittautuneille.

Symposium on saanut tukea Kalevalaseuralta sekä Koneen säätiön rahoittamalta tutkimusprojektilta ”Omistajuus, kieli ja kulttuuriperintö – Kansanrunousideologiat Suomen, Karjalan tasavallan ja Viron alueilla”. Sen järjestävät väitöskirjatutkijat Tuukka Karlsson (folkloristiikka, HY), Siria Kohonen (folkloristiikka, HY), Karolina Kouvola (uskontotiede, HY) ja Aleksi Moine (folkloristiikka, HY).