Purjehtivan fregatin kolmiulotteinen mallinnos

Kirjoittaja: Marko Räihä

Moderni teknologia antaa aivan uusia mahdollisuuksia historiallisten ja arkeologisten kohteiden mallintamiseen sekä hahmottamiseen osana tieteellistä tutkimusta. Tietojenkäsittelyn pääaineopinnoista oli runsaasti hyötyä 3D-mallintamiseen soveltuvien tietokoneohjelmistojen löytämisessä, käytön omaksumisessa ja työryhmälle perusteiden opettamisessa vaikka käytännössä aloittikin aivan tyhjältä pöydältä.

Työn edetessä tuli mieleen koko ajan uusia ideoita miten voisi toteuttaa paremmin sekä hienommin hylyn elävöittämisen uljaimmillansa – miten rajata faktat sekä elävöittämisen vuoksi tehdyn kuvitteellisen fiktion toisistansa. Valitettavasti rajallisten resurssien sekä aikataulun vuoksi mallinnusta jouduttiin tässä vaiheessa rajaamaan isolla kädellä. Karkea mallintaminen on kohtuullisen nopeaa tehdä – haasteena ja työteliäänä vaiheena on lukemattomat yksityiskohdat. Jossain vaiheessa saatavilla olevien telakkapiirustuksien ja hylyllä tehtyjen mittauksien raja tulee vastaan – hylyn henkiin herättämiseen on käytettävä myöskin valistuneita arvioita miten asiat olisivat hyvin todennäköisesti voineet olla. Mallintamisessa tämä pitää myöskin selkeästi osoittaa ettei mallinnoksen katsojalle jää epäselväksi mikä osa perustuu havaittuihin tosiseikkoihin ja mikä osa on aikaan sekä paikkaan sidottua tutkijan tekemää approksimaatiota.

Pitkän puurtamisen tuloksena 2-ulotteinen tekninen laivapiirustus saa kolmannen ulottuvuuden ja kylmät väreet kulkevat selkäpiissä kun 1700-luvun loppupuolella Kotkan edustalle uponnut venäläinen fregatti Sviatoi Nikolai herää henkiin tietokoneen näytölle kolmiulotteiseksi mallinnettuna – juuri telakalta tulleena, käyttöönotettuna, taisteluun varustettuna ja matkalla viimeiseen taisteluun. Mielikuvitus täydentää lukemattomat yksityiskohdat, jotka vielä mallinnoksesta uupuvat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *