Opetus 2017-2018

KURSSIT

EKSEGETIIKAN PERUSTEET
TUK-101, Kurssi, 5 op,
Outi Lehtipuu, Martti Nissinen, Anna-Liisa Tolonen
05.09.2017 – 20.10.2017

MUINAISEN LÄHI-IDÄN KULTTUURIPERINTÖ
TUM-3310, Luentokurssi, 5 op
31.10.2017 – 12.12.2017

PROSEMINAARI: MUINAINEN LÄHI-ITÄ RAAMATUN SYNTY-YMPÄRISTÖNÄ
TUK-203, Seminaari, 4 op
06.11.2017 – 21.02.2018

RAAMATTU LÄNSIMAISESSA KULTTUURISSA
TUK-2609, Luentokurssi, 5 op,
Johan Bastubacka, Raimo Hakola, Tuomas Heikkilä, Martti Nissinen, Juha Pakkala, Miikka Ruokanen, Riikka Tuori, Joanna Töyräänvuori, Elisa Uusimäki, Kirsi Valkama, 16.01.2018 – 24.04.2018

KIRJALLISUUSSUORITUKSET

105201 Vanha testamentti (EK101) Perusopinnot Tentti

106610 Vanhan testamentin teksti (VTE310) Syventävät opinnot Tentti

106615 Vanhan testamentin tutkimus (VTE315) Syventävät opinnot Tentti