Opetus 2017-2018

KURSSIT

TUM-3103
Kirkkohistorian seminaari 4
Syventävät opinnot
Seminaari

TUM-3213
Kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja uskonnollisten kansanliikkeiden sisäinen kehitys- Suomen luterilainen kirkko ja muut protestanttiset yhteisöt
Syventävät opinnot
Luentokurssi 06.11.2017 – 07.12.2017

TUK-203
Proseminaari: Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian 1800- ja 1900-luvuilla
Aineopinnot
Seminaari

VANHOJEN KURSSIEN SUORITUKSET

KH101 ja KH102
yliopistonlehtori Tuomas Heikkilä vastaa kursseista

KH205
yliopistonlehtori Juliette Day vastaa kurssista

 

YK 70 Kirkkohistorian osuus 1 op

yliopistonlehtori Kirsi Valkama vastaa suorituksesta