OmniJoin pilotprojekt i MSV Digisprång-kurs

 

Brother Nordic har gett rättigheter till webbkonferenssystemet OmniJoin för användning i MSV-kursen Governing Online Communication. Pilotprojektets syfte är att testa OmniJoins användbarhet som alternativ till Adobe Connect och vissa funktioner av Presemo för att utveckla det globala klassrummet och dess interaktivitet (se detaljerad ansökan för MSV Digisprång). Samarbetet omfattar skolning och online support av Brother Nordic under januari-april 2018 inom ramen för kurs- och nätverkssamarbetet med bl.a. University of Canterbury.