Theme groups

Interdisciplinary Seminar
Friday 9 October, 2015
Aurora, Siltavuorenpenger 10

13.15–14.30 Pedagogical and research theme group meetings (6th floor, room 631)

Chair: Professor Heikki Ruismäki

TEEMARYHMÄN OHJELMA:

13.15- 13.05 Riikka Ahokas (University of Jyväskylä), Sanna Kivijärvi (University of Helsinki), Taru Nygård (University of Oulu), Katja Sutela (University of Oulu) & Anna Nuorsaari (University of Helsinki): Embodiment in Special Music Education

13.05-13.25 Oona Myllyntaus (Helsingin yliopisto): Koulu kaupungissa – taideteos koulussa

 13.25-13.45 Maaretta Riionheimo & Inkeri Ruokonen (Helsingin yliopisto): MINÄ –unelmista arkeen ja takaisin

13.45-14.05 Miia Kaasinen (Helsingin yliopisto): Kokonaisvaltaisen vuorovaikutuksen kehittäminen draaman avulla

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *