PUBLICATIONS

By us

Maury, Olivia (2017) ‘Student-Migrant-Workers: Temporal aspects of precarious work and life in Finland’, Nordic Journal of Migration Research 7(4): 224-232.

Maury, Olivia (2018 tulossa) Kansainväliset prekaarit huippuosaajat? Maahanmuuttohallinnollisten kategorioiden häilyvät rajat, Sosiologia55(4).

Maury, Olivia (2018) Statut migratoire et développement humain: le cas des étudiants-migrants en Finland, Migrations société 30, 171, 79-92.

Näre, Lena (2018 tulossa). ’Olemme täällä näyttämässä, että olemme ihmisiä siinä missä muutkin’ – Etnografinen tutkimus turvapaikanhakijoiden protestista Helsingissä, Sosiologia 55(4).