MEISTÄ

Lena Näre (dos. DPhil, VTT) on tutkimushankkeen johtaja. Lena on sosiologian apulaisprofessori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

 

Lenan tutkimus käsittelee siirtolaisuutta ja etnisyyttä, työtä ja sukupuolta. Hän on maahanmuutto- ja hoivapolitiikan asiantuntija. Lena on myös Suomen Akatemian rahoittaman Insecure Lives – Irregular Migration and Precarious Work in Finland (2015–2018) tutkimushankkeen johtaja. Lena on European Sociological Association –järjestön varapuheenjohtaja (2017-2019) ja hän päätoimittaa Nordic Journal of Migration Research –julkaisua yhdessä S. Bendixenin kanssa.

Yhteystiedot: lena.nare(a)helsinki.fi
Katso Lenan julkaisut Tuhat-tietokannasta

 

Paula Merikoski (VTM) työskentelee hankkeen väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella.

Paula tutkii hankkeessa turvapaikanhakijoiden kotimajoitusta. Ilmiössä kiehtoo kansalaisyhteiskunnasta kumpuava vieraanvaraisuus tulijoita kohtaan sekä ilmiön potentiaali häivyttää rajoja ihmisryhmien väliltä. Sosiologina Paula on kiinnostunut mm. siirtolaisuudesta, sukupuolesta, kansalaisuudesta, eriarvoisuudesta, työstä ja intersektionaalisuudesta. Paula on myös osana norjalaista NORDHOST-tutkimushanketta, joka tutkii turvapaikkakriisin myötä syntyneitä vieraanvaraisuuksia Pohjoismaissa.

Yhteystiedot: paula.merikoski(a)helsinki.fi
Katso Paulan julkaisut Tuhat-tietokannasta.

 

Olivia Maury (VTM) työskentelee hankkeen väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella.

Olivian väitöskirjatutkimus käsittelee rajoja, maahanmuuttokategorioiden hajanaisuutta sekä työvoiman tuotantoa. Olivia analysoi opiskelijan oleskeluluvan varassa elävien vaihtelevia kokemuksia työstä ja opiskelusta Suomessa ja osoittaa kuinka mielikuva kansainvälisistä opiskelijoista homogeenisena tulevien huippuosaajien ryhmänä pirstoutuu. Hän sitoo analyysia turvapaikkaan tuomalla esiin, kuinka kriteerien kiristyessä opiskelu voi toimia pakoväylänä ja reittinä turvaan ja asettaa näin siirtolaisten toimijuuden analyysin keskipisteeseen.

Yhteystiedot: olivia.maury(a)helsinki.fi
Katso Olivian julkaisut Tuhat-tietokannasta.

 

Anna-Maria Tapaninen (VTT, sosiaali- ja kulttuuriantropologian dosentti) työskentelee yliopistotutkijana Helsingin yliopistossa.

Anna-Maria on tutkinut  perheenyhdistämistä suomalaisessa maahanmuuttopolitiikassa. Hän on keskittynyt erityisesti DNA-analyysin rooliin päätöksenteossa, sekä oikeuslääketieteelliseen iänarviointiin, jota käytetään yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden iän määrittelemisessä. Tutkimus alkoi kansainvälisessä IMMIGENE-projektissa (Suomen Akatemian rahoittama hanke)  ja Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa Kehon todisteet – asiakirjojen, kertomusten ja bioteknologioiden keskinäisvaikutukset maahanmuuton valvonnassa. Naapurisolidaarisuus -hankkeessa Anna-Maria tutkii huolenpidon ja epäilyn välistä jännitettä niin lainsäädännön ja hallinnan tasolla kuin kansalaisyhteiskunnan verkostoissakin, ennen kaikkea yksin tulleiden alaikäisten tukiperheiden kautta. Keskiössä tässä ovat kysymykset lapsuuden, kodin ja sukulaisuuden ideoiden kehkeytymisestä ja haastamisesta.

Yhteystiedot: anna-maria.tapaninen(a)helsinki.fi
Katso Anna-Marian julkaisut Tuhat-tietokannasta.

 

Elina Paju (VTT) työskentelee tutkijatohtorina sosiologian oppiaineessa Helsingin yliopistossa.  

Elina väitteli sosiologiasta Helsingin yliopistossa maaliskuussa 2013 aiheella ”Lasten arjen ainekset: Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa”. Väitöskirja käsitteli aineellisuuden vaikutusta päiväkodin arjessa. Väittelyn jälkeen Elina on tehnyt etnografista tutkimusta nuorten parissa aktivoivissa työpajoissa keskittyen kansalaisuuden, ruumiillisuuden ja ajallisuuden kysymyksiin. Hän on tutkinut materiaalisuutta, kulutuskulttuuria ja alle kouluikäisten lasten teknologioiden käyttöä heidän kotiympäristöissään.

Yhteystiedot: elina.paju(a)helsinki.fi
Katso Elinan julkaisut Tuhat-tietokannasta.

 

Anna Knappe (MFA) ja Amir Jan työskentelevät hankkeessa kuvataiteilijoina. He ovat työskennelleet taiteilijaparina vuodesta 2010 alkaen, tehden elokuvallisia teoksia, mediainstallaatioita ja valokuvateoksia, jotka käsittelevät globaalia siirtolaisuutta sekä ihmisten että muiden elollisten olentojen näkökulmasta. Knappe ja Jan työskentelevät usein yhteistyössä Suomen ja muun Euroopan afganistanilaisten diasporien jäsenten kanssa, pyrkien voimauttamaan maahanmuuttajien vähemmistöryhmiä kertomaan ja ottamaan haltuunsa omat yhteisölliset narratiivinsa. Heidän teoksensa käsittelevät sanoja ja kieltä identiteettien rakentajina, afganistanilaisten siirtolaisten mohajer-identiteettiä, päättymätöntä siirtolaisuutta, elämää leireissä ja kotimaattomien kertomuksia kodeista.

Yhteystiedot:
annaknappe.com
annaknappe(a)gmail.com
amiirjaan(a)yahoo.com