Her-story & His-story: perspektiv på den glömda och gömda litteraturhistorien

Professor emerita Ebba Witt-Brattströms sammanfattning av sin avskedsföreläsning på symposiet Sagalitteraturen i genusperspektiv.  /2021/11/30/symposiet-sagalitteraturen-i-genusperspektiv/ Föreläsaren argumenterade för att grundmetoden i all litteraturforskning är det historiska perspektivet. En genomgång av de viktigaste feministiska, litteraturteoretiska landvinningarna följde: Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Elaine Moers, Kate Millett, Elaine Showalter, écriture féminine (Irigarya, Cixous, Kristeva), Toril Moi, Sandra Gilbert … Fortsätt läsa Her-story & His-story: perspektiv på den glömda och gömda litteraturhistorien