Aikataulu ja sessiot

AIKATAULU JA SESSIOT

klo 14.15- Tarjoilut noudettavissa

Zoom-linkki toimitetaan osallistujille.

klo 14.30 Konferenssin avaus (johtava rehtori Tapio Lahtero)

klo 14.35 Käytännön järjestelyt (TutKoKe-koordinaattori Jani Hannula)

klo 14.40-15.10 Kutsuesitys: Kehittämistutkimuksella uusia pedagogisia innovaatioita (prof. Maija Aksela, Helsingin yliopisto)

klo 15.15-16.30 Rinnakkaissessiot:

  Sessio 1: Opetussuunnitelma, monialaisuus ja hybridiopetus

Zoom-linkki toimitetaan osallistujille.

pj: Jani Hannula, varapj: Susa Kokko

Sessio 2: Oppilaiden osallisuus

 

Zoom-linkki toimitetaan osallistujille.

pj: Jan Schmid, varapj: Eveliina Telkki

Sessio 3: Teknologia opetuksessa

 

Zoom-linkki toimitetaan osallistujille.

 

pj: Silpa Maria Pöntinen, varapj: Perttu Ervelius

Sessio 4: Yhteisopettajuus ja yhteistyö

 

Zoom-linkki toimitetaan osallistujille.

 

pj: Sanna Patrikainen, varapj: Elina Särkelä

Sessio 5: Eriyttäminen

 

Zoom-linkki toimitetaan osallistujille.

 

pj: Sonja Laine, varapj: Taina Makkonen

Sessio 6: Opetusharjoittelu ja oppimisympäristöt

 

Zoom-linkki toimitetaan osallistujille.

 

pj: Ari Myllyviita varapj: Terhi Maskonen

Sessio 7: Tarinat ja historia

 

Zoom-linkki toimitetaan osallistujille.

 

pj: Marko van den Berg, varapj: Ville Salmela

 
klo 15.15-15.35 Tapio Lahtero: Rehtoreiden ja opettajien käsityksiä perusopetuksen opetussuunnitelman toteutumista edistävistä tekijöistä laajan pedagogisen johtamisen viitekehyksessä Sari Muhonen ja Inkeri Sutela: Lasten kuuleminen asiantuntijoina eduskunnassa: Sivistysvaliokunnan ja Viikin norssin pilotti ja sen pohjalta luotu malli Perttu Ervelius: Ohjelmoinnillinen ajattelu ja uudet lukutaidot osana matematiikan opiskelua 7. luokalla Martti Troberg & Johanna Norppa: Yhteisopettajuuskokeilu lukion historian ja yhteiskuntaopin kertauskursseilla Jani Kiviharju: Eriyttäviä opetusratkaisuja Teamsin avulla lukiomatematiikassa Timo Kärkkäinen & Johanna Jauhiainen: Opetuksen suunnittelu ja reflektointi – fysiikan ja kemian DECoSTE-hanke ohjauksen apuna. Terhi Törmälehto: Suvun tarinoista teokseksi – tapausesimerkkinä Taavi-romaani  
klo 15.40-16.00 Johanna Norppa & Lasse Hongisto: Historian, fysiikan ja äidinkielen temaattinen, oppiainerajat ylittävä oppimiskokonaisuus Inari Saltevo: BuddySchool -vertaisopettamisen malli yhteistyössä nuorisotoimen kanssa Vera Leppäniemi: Pro Gradu tutkielma: Digitaalisen viestinnän merkitys kodin ja koulun yhteistyössä oppilaiden ja vanhempien näkökulmasta Julia Berg: Oppiaineiden välinen yhteistyö oppilaan näkökulmasta Taina Makkonen: Lahjakkaiden lukiolaisten älykkyyskäsitykset Minna Matinlauri: Metsästä, keittiöstä ja puutarhasta – kokeilevaa, testailevaa ja tutkivaa käsityötä. Luonnonmateriaaleista biomuovia, ekoprinttiä ja värjäyksiä. Helena Ruuska: Miten Mary Gallen-Kallelan elämäkerta syntyi  
klo 16.05-16.25 Jani Hannula: Lukion hybridiopetukseen liittyvät kokemukset ja Lukion hybridiopetus -hankkeessa kehitetty tukimateriaali Inkeri Sutela: Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuusryhmien toimintaan ohjaaminen – esimerkkinä Viikin norssin kestävän kehityksen raati Silpa Maria Pöntinen: Digitaaliset välineet kotitalouden oppimisen tukena – LEAD-hanke osana kotitalouden soveltavaa opetusharjoittelua Sanna Patrikainen, Tuija Peuhkuri ja Anu Pitkänen: Yhteistyöllä kohti yhteisopettajuutta – Viikin nelosten lukuvuosi 2021-2022

 

 

Tiina Ranta-Aho & Pipsa Turja: Lukion  yliopistoyhteistyökurssi Verifinin (Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention) kanssa Terhi Maskonen: FC Lab -hankkeessa kehitetyt ja kehittyvät oppimisympäristöt Viikissä Marko van den Berg: Lukiolaisten historiallisen ajattelun taidot lähteiden luotettavuuden ja historiallisten toimijoiden motiivien arvioinnissa (Najat Oukrim-Soivion & Marko van den Bergin Kasvatus-lehden artikkelin pohjalta)  
Klo 16.25-16.30 Päivän päätös session puheenjohtajan johdolla.

Rinnakkaissessioissa 20 minuutin ajasta 10 minuuttia on varattu esitykselle ja 10 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle.