Pohjoismaisessa seminaarissa kuultiin yliopistokampusten tulevaisuudesta

Pohjoismainen yliopistohallinnon yhteistyöjärjestön NUAS  (Nordiska universitetens administratörs samarbete) tila- ja ympäristöryhmän vuotuinen seminaari järjestettiin 24.- 27. elokuuta Helsingissä ja Espoossa. Seminaariin osallistui kaikkiaan 135 henkeä eri pohjoismaista.

Teemana oli kampusten kehittäminen, josta kuultiin ajankohtaisia esimerkkejä kaikista pohjoismaista.

Lundin ja Kööpenhaminan yliopistoilla on laajat rakennussuunnitelmat, joiden tavoitteena on luoda entistä vahvempia ja monipuolisempia yliopistokampuksia.

Islannin yliopisto on järjestänyt arkkitehtikilpailun kampuksensa kehittämisestä, mutta kilpailu ei tuonut vielä riittävästi eväitä suunnittelun jatkamiseen.

Professori Tore Brandstveit Haugen Trondheimista esitteli NTNU:n (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet)  laajaa kehittämisvisiota. Esitys johdatteli osallistujat ryhmätyöhön, jonka tuloksena saatiin  näkemyksiä ja kokemuksia yliopistojen kampuskehittämisestä ja siihen vaikuttavista sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä.

Suomessa kampusten kehittämistä leimaavat voimakkaat tavoitteet tilankäytön tehostamiseen ja tilan vähentämiseen. Esimerkkeinä kuultiin Helsingin ja Oulun yliopistoja Aalto-yliopiston visiota Otaniemen tulevaisuudesta.

Osallistujat tutustuivat kampuskierroksilla Helsingin yliopiston rakennuksiin keskustassa, Kumpulassa ja Viikissä, Aalto-yliopiston kampuksiin Otaniemessä sekä Taideyliopiston tiloihin.

Hahmotelma Helsingin yliopiston keskustakampukselle tulevasta Think CenteristäUniversity of Helsinki - Campuses of today and tomorrow.pdf

 

 

  • NUAS konferenssin järjestäjinä toimii NUAS Facilities & Environment –työryhmä ja NSCN (Nordic Sustainable Campus Network).
  • Isäntäyliopistoina elokuussa 2014 toimivat Helsingin yliopisto ja Aalto yliopisto.
  • NUAS F&E -työryhmän puheenjohtajana toimi 5 vuotta Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskuksen toimitilajohtaja Anna-Maija Lukkari, uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kiinteistöpäällikkö, arkkitehti SAFA, Ari Nisonen Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskuksesta.
  • NSCN -verkostotyötä tehdään Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoituksella, tavoitteena toteuttaa YK:n Rio+20-huippukokouksen viestiä osana yliopistojen toimintaa ja sitouttaa pohjoismaisia yliopistoja toteuttamaan kestävää kampusta ja Rion henkeä.

teksti: Anna-Maija Lukkari