Kehitysprojekti vuodelle 2019

NUME-verkosto etsii seuraavat kriteerit täyttäviä opetuksen kehitysprojekteja:

  • Projekti on korkeakoulumatematiikan käytännön opetukseen liittyvä kehitysidea tai interventio.
  • Projekti on toteutettavissa vuoden 2019 loppuun mennessä.
  • Projektista voidaan julkaista (tutkimus)raportti projektiin soveltuvassa opetus- tai tiedeyleisölle suunnatussa suomen- tai englanninkielisessä julkaisussa (esim. Arkhimedes, Dimensio, Toolilainen, Yliopistopedagogiikka,  LUMAT, IJRUME ym.).

Kehitysprojektiehdotus on alustava, lyhyehkö kuvaus projektin tavoitteista, toteuttamisesta sekä suunnitellusta raportoinnista. Kehitysrojekti voi olla pieni tai vähän isompi, tärkein kriteeri on sen toteuttamiskelpoisuus. Kehitysprojektiehdotus jätetään e-lomakkeella 20.5. mennessä..

Jos ehdotuksia tulee enemmän kuin pystytään toteuttamaan, muodostetaan NUMElaisista koostuva raati, joka tekee valinnan verkoston toteuttamista projekteista.  Valitut projektit esitellään Peda-forum -päivien yhteydessä järjestettävässä NUMEn verkostotapaamisessa. Verkostotapaamisessa kehitysprojektiehdotuksia jatkokehitetään yhdessä muiden verkostolaisten kanssa. Kehitysprojektin toteuttajana saat siis tukea jo projektin usein kriittisessä suunnitteluvaiheessa. Verkostolaisena panoksesi on tarpeen tässä jatkokehittämisvaiheessa, ja samalla saat ideoita oman opetuksen kehitystyöhön.

Tarkoituksena on, että verkosto antaa tukea koko projektin ajan sen suunnittelusta aineiston keräämiseen, analysointiin ja tulosten raportointiin.