Nuoret ja velka -projektin Internet-kysely

Sinut on valittu satunnaisotannalla osallistujaksi tärkeään, Helsingin yliopiston tekemään Nuoret ja velka -projektin Internet-kyselyyn. Voit vastaamisen ohessa osallistua arvontaan ja voittaa 50 euron lahjakortin yhdestä liikkeestä (Prisma, H&M, Lindex, Motonet tai KodinYkkönen). Vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Kyselyn linkki on auki 5.6.2015 asti ja se löytyy osoitteesta:

http://ww3.unipark.de/uc/aaltonen_National_Research_Insti/67e4/

Kiitos antamastasi tärkeästä panoksesta!

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin Nuoret ja velka -osaprojekti on osa laajempaa tutkimuskonsortiota ”Young people with debt problems: the formation and coping mechanisms of debts and the question of responsibilities”. Laajemmassa tutkimuskonsortiossa mukana ovat Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin lisäksi Lapin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus.

Nuoret ja velka -projekti tutkii etenkin velan syntyä ja siitä selviämistä. Haluamme löytää vastauksen kysymykseen miksi jotkut nuoret aikuiset selviävät velasta ja toisilla se johtaa velkaongelmaan, vaikka elämäntilanne näyttää hyvin samanlaiselta. Lisäksi haluamme löytää selviytymiskeinoja tai niiden puutteita, joita nuorilla aikuisilla on velkojen hallinnassa.

Lisätietoja projektista ja kyselystä antaa:

Karoliina Majamaa
karoliina.majamaa@helsinki.fi
p. 02941 20854 / +358 50 577 9480

 

Kaksi Internet-kyselyä

Velka ja ongelmat velan maksussa ovat useimmille hyvin henkilökohtaisia asioita. Myös vastaaminen erilaisiin kyselytutkimuksiin jää etenkin nuorilla aikuisilla usein vähäiseksi. Nämä yllämainitut tekijät motivoivat meitä lähestymään tutkimusjoukkoa Internet-kyselyn avulla kahdesta eri suunnasta. Levitimme maaliskuun 2015 aikana kyselyn www-osoitetta erilaisissa nuorten aikuisten ryhmissä, mm. SYL ry:n kautta Suomen eri ylioppilaskuntiin, SAMOK ry:n kautta ammattikorkeakouluopiskelijoille, SAKKI ry:n kautta ammattiin opiskeleville, SAK:n ja STTK:n nuorille, eri TE-keskuksiin, Suomen Puolustusvoimiin, kuntien velkaneuvojille, Takuu-Säätiön www-sivuille, Suomi24- ja Vauva-lehden keskustelupalstoille. Kysely oli auki laajalle yleisölle kolme viikkoa ja kolme päivää (17.3–10.4.2015) ja saimme kyselyyn kaikkiaan X vastausta.

Toinen aineisto perustuu 3000 henkilön satunnaisotokseen, ja johon Sinäkin kuulut. Otokseen on poimittu 18–35-vuotiaita ns. nuoria aikuisia ympäri Suomea, ja alle 25-vuotiaat miehet ovat yliedustettuina otoksessa. Lähetimme kaikille otokseen poimitulle kyselyn linkin postikortilla, ja hieman tietoa kyselystä sekä tämän blogin osoitteen. Näitä kahdella eri tapaa kerättyä aineistoa on myös erittäin kiinnostava vertailla tulevaisuudessa, ja keräystapojen vertailulla saattaa olla myös menetelmällistä arvoa.

Kesäkuun alussa tulemme arpomaan tähän kyselyyn vastanneiden ja sähköpostiosoitteensa antaneiden kesken 10 kappaletta 50 euron lahjakortteja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *