Utopia-työpajassa on lupa heittäytyä haaveilemaan ihanteellisesta tulevaisuudesta ja keksimään ratkaisuja nykyisiin ongelmiin 

Utopia-työpaja tarjoaa tilaisuuden pohtia, millaiseen yhteiskuntaan tai maailmaan haluamme pyrkiä 

Ilmasto-osaaminen vaatii paitsi tietoa ilmastonmuutoksesta ilmiönä, myös systeemistä ymmärrystä, tulevaisuusajattelun taitoja, luovuutta sekä kykyä keskustella arvoista ja asenteista. Utopia-työpajan tavoitteena on kasvattaa osallistujan ymmärrystä siitä, että ihmisen teot muovaavat ja muuttavat maailmaa, myös positiiviseen suuntaan, ja vahvistaa uskoa omaan minäpystyvyyteen ilmastotoimijana.  

Utopia-työpaja on suunniteltu toisen asteen koulutukseen suoritettavaksi opettajan johdolla millä tahansa kurssilla osana opetusta ilmasto- ja kestävyysteemoista. Työpaja on suunniteltu vahvistamaan opiskelijoiden ympäristö-, eettisyys-, hyvinvointi-, vuorovaikutus-, yhteiskunta- ja kulttuuriosaamista sekä monitieteistä ja luovaa osaamista. Utopia-työpaja opettaa opiskelijoita suuntaamaan oppiaineissa opittuja tietoja ja taitoja käytännön elämään.  

Työpajansisältöjä voi halutessaan muokata ja painottaa vastaamaan paremmin oman oppiaineen tavoitteita. Työpajan voi suorittaa yhden intensiivipäivän aikana tai sen voi jakaa useammalle opetuskerralle kurssin aikana. Työskentely tapahtuu pääosin pienryhmissä, joiden tulokset lopulta jaetaan ja yhdistetään.  

Työpajan alustuksen ja ohjeet löydät sivun alta ja samoin tekemämme ehdotukset siitä, kuinka työpajan voi aikatauluttaa. 

Havainnointia, haaveilua ja ratkaisujen hakua 

Utopia-työpajan ensimmäisessä vaiheessa lähdetään ulos havainnoimaan ympäristöä eri aistein. Työpajan käynnistävän havainnointi-tehtävän jälkeen siirrytään tarkastelemaan nuorten nykyistä maailmaa, keskittyen heille todellisiin ja merkityksellisiin asioihin. Tämän jälkeen heittäydytään kuvittelemaan, millainen voisi olla erilainen ja parempi tulevaisuus, edelleen keskittyen nuorten valitsemiin todellisiin ja tärkeisiin näkökohtiin. Jotta polun löytäminen nykyhetkestä utopioituun, parempaan tulevaisuuteen onnistuisi, pysähdytäänkin ensiksi pohtimaan: Miten menneestä tultiin nykyisyyteen? Samalla pohdinnalla, jolla valaistiin menneisyyden merkitystä nykyhetkelle, suunnataan katseet kohti utopioita. Pohditaan millaiset toimet ja tapahtumat johtaisivat kohti toivottua tulevaisuutta ja mitä tietotaitoja suunniteltujen toimien ja tapahtumien tuottamiseksi tarvittaisiin. Työpajan lopussa utopiat esitellään muille ryhmille ja niistä keskustellaan ja kootaan yksi yhteinen utopia. 

Hyvää palautetta Utopia-työpajan pilotoinnista 

Utopia-työpaja on kehitetty nuorten kanssa yhdessä osana Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen ClimComp-hanketta (linkki), joka tähtää koulutusjärjestelmän kehittämiseen ilmasto-osaamisen kasvattamiseksi yhteiskunnassa. Utopia-työpajaa suunniteltiin yhdessä Itämeren Lukioiden Seilin leirikouluun osallistuneiden nuorten kanssa keväällä 2023. Lopullisessa muodossaan työpaja pilotoitiin syksyllä 2023 Hyytiälässä Helsingin yliopiston metsäasemalla 13 lukiolaiselle. Työpajassa lukiolaiset olivat aktiivisia ja heittäytyivät monipuolisiin ja syvällisiin keskusteluihin, joissa mm. haastettiin yhteiskunnan rakenteita ja pohdittiin omaa arvomaailmaa. Palautteen perusteella Utopia-työpaja oli sopivan haastava, tosi toimiva, hauska ja usein mielessä pyörivien dystopioiden sijaan oli kiva miettiä utopioita! 

 

UTOPIATYÖPAJAN OHJEET (GSLIDES LINKKI) LÖYDÄT TÄÄLTÄ!

Utopiatyöpajan aikatauluehdotuksen löydät täältä.