Kumulatiivinen opintopistekertymä per opiskelija.
Opintopistekertymät.

https://oodikone.cs.helsinki.fi/

Oodikone on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla useiden vuosien ajan kehitetty opiskelija- ja opintodatan analysointiväline. Oodikone tarjoaa ajankohtaista tietoa opiskelijoista, opinnoista ja kursseista. Data-analyysin lähtökohtana on opiskelijajoukko, mutta käyttäjällä on mahdollisuus porautua myös yksittäiseen opiskelijaan asti. Oodikoneen data perustuu opintorekisterijärjestelmä Oodin tietoihin.

Lukuvuonna 2018-2019 Oodikone on otettu pilotointikäyttöön Helsingin yliopiston koulutusohjelmissa. Syksyllä 2018 käyttöoikeuden saivat koulutusohjelmien johtajat ja opetusvaradekaanit ja keväällä 2019 käyttöoikeuksia laajennettiin opintohallintoon, opintoasiainpäälliköille ja koulutussuunnittelijoille.

Oodikoneen perusperiaatteita ovat:

  1. Käyttäjälähtöinen kehitys: pilotointivaiheeseen toivotaan mahdollisimman paljon käyttäjiä ja käyttäjäpalautetta koneen toiminnallisuuksista, datasta ja käyttöliittymästä.
  2. Ketterä kehitys: toiminnalliset perusperiaatteet ovat kaikille käyttäjille samat, mutta käyttäjäpalautteen perusteella niitä voidaan tehokkaasti muuttaa, parantaa tai kirkastaa, ja esimerkiksi näkymien koulutusohjelmakohtaista kustomointia voidaan tehdä tarpeen ja resurssien mukaan.
  3. Riippumattomuus: datan ja käyttöliittymän omistajuus ovat molemmat Helsingin yliopiston alla, eli ketju loppukäyttäjän ja raakadatan välillä on lyhyt ilman kolmansia (kaupallisia) osapuolia. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan lisenssoinnin eri tarpeisiin.
  4. Tietoturva: käyttö yliopiston käyttäjätunnuksilla ja tunnistautuminen Shibbolethin avulla.

Pilotointivaiheen aikana kehitetään myös Oodikoneen käyttöliittymää, käyttäjätukea ja ohjeita. Näissä ja kaikissa Oodikoneeseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä:

oodikone@helsinki.fi