Kumulatiivinen opintopistekertymä per opiskelija.
Opintopistekertymät.

https://oodikone.cs.helsinki.fi/

Oodikone on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla useiden vuosien ajan kehitetty opiskelija- ja opintodatan analysointiväline. Oodikone tarjoaa ajankohtaista tietoa opiskelijoista, opinnoista ja kursseista. Data-analyysin lähtökohtana on opiskelijajoukko, mutta käyttäjällä on mahdollisuus porautua myös yksittäiseen opiskelijaan asti. Oodikoneen data perustuu opintorekisterijärjestelmä SISU:n tietoihin.

Lukuvuonna 2018-2019 Oodikone otettiin pilotointikäyttöön Helsingin yliopiston koulutusohjelmissa. Syksyllä 2018 käyttöoikeuden saivat koulutusohjelmien johtajat ja opetusvaradekaanit ja keväällä 2019 käyttöoikeuksia laajennettiin opintohallintoon, opintoasiainpäälliköille ja koulutussuunnittelijoille. Loppukeväästä 2021 Oodikone siirtyi käyttämään datalähteenään SISU:a.

Oodikoneen perusperiaatteita ovat:

  1. Käyttäjälähtöinen kehitys: pilotointivaiheeseen toivotaan mahdollisimman paljon käyttäjiä ja käyttäjäpalautetta koneen toiminnallisuuksista, datasta ja käyttöliittymästä.
  2. Ketterä kehitys: toiminnalliset perusperiaatteet ovat kaikille käyttäjille samat, mutta käyttäjäpalautteen perusteella niitä voidaan tehokkaasti muuttaa, parantaa tai kirkastaa, ja esimerkiksi näkymien koulutusohjelmakohtaista kustomointia voidaan tehdä tarpeen ja resurssien mukaan.
  3. Riippumattomuus: datan ja käyttöliittymän omistajuus ovat molemmat Helsingin yliopiston alla, eli ketju loppukäyttäjän ja raakadatan välillä on lyhyt ilman kolmansia (kaupallisia) osapuolia. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan lisenssoinnin eri tarpeisiin.
  4. Tietoturva: käyttö yliopiston käyttäjätunnuksilla ja tunnistautuminen Shibbolethin avulla.

Käyttäjätuki, ohjeet, kehitysideta yms.:

oodikone@helsinki.fi