Kumulatiivinen opintopistekertymä per opiskelija.
Opintopistekertymät.

https://oodikone.cs.helsinki.fi/

Oodikone on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla useiden vuosien ajan kehitetty opiskelija- ja opintodatan analysointiväline. Oodikone tarjoaa ajankohtaista tietoa opiskelijoista, opinnoista ja kursseista. Data-analyysin lähtökohtana on opiskelijajoukko, mutta käyttäjällä on mahdollisuus porautua myös yksittäiseen opiskelijaan asti. Oodikoneen data perustuu opintorekisterijärjestelmä Oodin tietoihin.

Syksyllä 2018 Oodikoneen käyttöönotossa aloitetaan pilotointivaihe, johon kutsutaan mukaan kaikki Helsingin yliopiston koulutusohjelmat.

Oodikoneen perusperiaatteita ovat:

  1. Käyttäjälähtöinen kehitys: pilotointivaiheeseen toivotaan mahdollisimman paljon käyttäjiä ja käyttäjäpalautetta koneen toiminnallisuuksista, datasta ja käyttöliittymästä.
  2. Ketterä kehitys: toiminnalliset perusperiaatteet ovat kaikille käyttäjille samat, mutta käyttäjäpalautteen perusteella niitä voidaan tehokkaasti muuttaa, parantaa tai kirkastaa, ja esimerkiksi näkymien koulutusohjelmakohtaista kustomointia voidaan tehdä tarpeen ja resurssien mukaan.
  3. Riippumattomuus: datan ja käyttöliittymän omistajuus ovat molemmat Helsingin yliopiston alla, eli ketju loppukäyttäjän ja raakadatan välillä on lyhyt ilman kolmansia (kaupallisia) osapuolia. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan lisenssoinnin eri tarpeisiin.
  4. Tietoturva: käyttö yliopiston käyttäjätunnuksilla ja tunnistautuminen Shibbolethin avulla. Pilotointivaiheen alussa (2018-) Oodikoneen tietoja pääsevät tarkastelemaan koulutusohjelman johtajat ja opetusvaradekaanit, ja jatkossa myös muut koulutusohjelmien määrittelemät henkilöt, joilla on työnsä tai asemansa puolesta oikeus käsitellä näitä tietoja.

Pilotointivaiheen aikana kehitetään myös Oodikoneen käyttöliittymää, käyttäjätukea ja ohjeita. Näissä ja kaikissa Oodikoneeseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä:

oodikone@helsinki.fi