Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen neuvottelukunta

Opettajankoulutuksen laadullista kehittämistä ja yhteistyön tehostamista varten sekä yliopiston sisällä että pääkaupunkiseudulla on perustettu Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen neuvottelukunta.

Neuvottelukunta on yliopiston ja sen sidosryhmien välisen yhteistyön foorumi. Jäseniksi neuvottelukuntaan on kutsuttu yhteiskunnallisia vaikuttajia yliopistosta, pääkaupunkiseudun kunnista sekä muilta opettajankoulutuksen kannalta keskeisiltä tahoilta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • edistää painoalueiden toteutumista opettajankoulutuksessa,
  • opettajankoulutuksen laadullinen kehittäminen,
  • yhteistyön tehostaminen sekä yliopiston sisällä että pääkaupunkiseudulla sekä
  • vaikuttaminen seuraaviin yliopiston strategiaan ja toimenpide-ohjelmiin, tiedekuntien tavoiteohjelmiin sekä tutkintovaatimuksiin.