Mikä on Unioni?

HYYn Osakuntalainen Unioni, tuttavallisemmin Unioni, toimii linkkinä suomenkielisten osakuntien ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan välillä ja välittää osakunnille tietoa ylioppilaskunnan ajankohtaisista asioista. Unioni kokoaa eri puolilla ylioppilaskuntaa toimivat osakuntalaiset yhteen ja toimii myös yhdyssiteenä osakuntien edustajistoryhmän ja osakuntien välillä. 

Osakuntalaiset haluavat hoitaa yhteisöä hyvin – olkoon se sitten oma osakunta tai ylioppilaskunta. Osakuntalaisilla on keskenään yhteisiä intressejä ja usein myös samanhenkinen arvomaailma. Niinpä osakuntalaiset toimivat HYYssä yhtenä poliittisena ryhmänä. Ryhmän nimi on Osakuntien edustajistoryhmä ja sen taustajärjestö on nimeltään Osakuntalainen Unioni ry. Osakuntalaisten lisäksi HYYssä toimii myös puoluepoliittisia ryhmiä sekä muiden opiskelijajärjestöjen mukaan järjestäytyneitä ryhmiä.

Unioni järjestää yhteisiä tapahtumia, hauskanpidon lisäksi esimerkiksi asiatilaisuuksia ylioppilaskuntaa tai ajankohtaisia opiskelijaa koskevia yhteiskunnallisia asioita koskien. Tietoa näistä tapahtumista ja HYYn keskeisistä asioista välitetään oman sähköpostilistan osakunnat-unioni ja facebook-ryhmän Osakuntalainen Unioni avulla.