Arvosteluperusteet

TVT3 Arvosteluperusteet, yleiset ohjeet

 

 

Tekstin arvostelu

1) kertaa ja selventää oppimiaan asioita

2) analysoi ja arvioi omaa tuotostaan ja tuloksiaan

3) perustelee tekemänsä kartografiset ja tutkimukselliset valintansa sanallisesti

4) tekstin selkeys ja kielelliset ansiot

5) ehdotus parannuksista, kriittisyys, oivallukset tms.

 

Kartan arvostelu

1) väriskaalan soveltuvuus / ulkoasuun vaikuttavat valinnat

2) kartan peruselementit

3) kartografisten sääntöjen noudattaminen

4) kartan elementtien asettelu ja yleisilme

5) teemojen yhteensopivuus tai esitettävän aiheen mielekkyys

 

 

Luettujen artikkelien pohdinnan arvostelu

1) artikkelin ymmärtäminen

2) analyyttinen ote tekstissä

3) tekstissä esitettyjen asioiden kritiikin/hyväksynnän perustelut

4) teksti kokonaisuutena

5) linkitys artikkelin ja oman työn asioiden välillä

 

Tieteellinen panos eli viittaamisen vaikutus arvosanaan

 

–          Minimissään blogista tulee löytyä 10 viittausta (10 kirjoitusta, viittaus per kirjoitus), jos on sen alle, arvosana putoaa 1:llä

–          Jokaisen blogimerkinnän lopusta tulee löytyä lähdeluettelo, joka on tehty oikein. Puuttumisesta voidaan rangaista vain kerran, miinuksen arvoisesti

–          Jos viittauslukemat ovat kunnossa, ei siitä saa mitään bonusta (ei liian vähän tai poikkeuksellisen paljon viittauksia)

–          Jos tekstissä viittauksia on paljon muihin kirjoittajiin, voidaan kurssin kokonaisarvosanaa nostaa

–          Jos kirjoittaja on tuonut paljon ulkoisia lähteitä, voidaan kurssin kokonaisarvosanaa nostaa

–          Jos kirjoittajaan viitataan paljon, voidaan kurssin kokonaisarvosanaa nostaa 0,5:llä

 

 

Miten määritellään kuinka paljon viittauksia on paljon?

–          kuinka paljon yksi kirjoittaja on keskimäärin viitannut muihin kirjoittajiin

–          kuinka paljon kirjoittajaan on keskimäärin viitattu

–          kuinka monta ulkoista lähdettä opiskelijat ovat tuoneet per henkilö

 

Yleistä arvosanaan vaikuttavaa:

–          blogi kokonaisuutena +/-

–          järjen käyttö eli itsenäinen ajatustyö +/-

–          linkit, ulkoasu, muu tekniikka +/-

–          yleisasennoituminen ja kirjoitustyyli +/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *