Viittausilmoitukset

Mitä ovat viittausilmoitukset?

Kurssilla on tarkoitus hyödyntää joukkovoimaa ja muiden kurssilaisten viisaita ajatuksia. Tämä ei kuitenkaan tapahdu muilta varastamalla vaan reilusti lainaamalla eli viittaamalla. Aina kun kurssilainen viittaa omassa tekstissään toisen opiskelijan blogikirjoitukseen tai tieteellisen artikkeliin, siitä tehdään viittausilmoitus. Viittausilmoitukset ovat siis tapa seurata kurssilaisten aktiivisuutta kurssilla. Niiden avulla pyritään myös nostamaan kaikkien opiskelijoiden kirjoitusten tasoa ja tuomaan yksittäisten opiskelijoiden oivalluksia paremmin muiden tietoon. Ja tietysti oppia lukemastaan.

Viittausilmoituksista muodostettavalla listalla kerätään tietoa siitä, kuka on viitannut ja kenen tekstiin. Tämä on nimeltään viittausilmoituslista. Lista kasvaa koko kurssin ajan ja listaan tehtyjen merkintöjen mukaan palkitaan ne kirjoittajat, joiden tekstejä  on eniten lainattu sekä ne, jotka ovat aktiivisimmin lukeneet ja lainanneet muiden kirjoittamia blogimerkintöjä.
Viittausten ilmoittamista varten on laadittu oma sivu, jonne jokainen voi käydä itse lisäämässä oman viittauksensa heti kun blogiteksti on julkaistu. Viittaukset tehdään noudattamalla tiettyä formaattia, jotta tulosten analysointi olisi mahdollisimman vaivatonta. Alla ohjeet viittausilmoituksen tekemiseen.

 

Merkitse viittaus listaan seuraavalla tavalla
1. Aloita aina uusi rivi ja tee se listan loppuun
2. Merkitse ensin oma nimesi ja kurssikerta, jonka tekstissä olet viitannut jonkun toisen blogimerkintään
3. Kirjoita sitten selvennykseksi sanat “viittaa merkintään”
4. Kirjoita sitten sen henkilön nimi, kenen tekstiin viittaat sekä tieto siitä, minkä kurssikerran tekstiin viittaat
5. Kirjoita nimet aina PERUSMUODOSSA. Se helpottaa viittausten laskemista

Jos tuot yhteisön tietoon ulkoisen lähteen, voit merkitä sen listaan alla olevan esimerkin mukaan. Lähde voi olla kokonainen elektroninen artikkeli tai yksittäinen verkkosivu. Jos lähteeseen on olemassa linkki, liitä se mukaan kuten alla. Jos kyseessä on paperinen julkaisu, laita listaan tarvittavat bibliografiset tiedot sen löytämiseksi kirjaston hakujärjestelmän avulla. Tarkista kuitenkin ettei kukaan muu ole jo tuonut lähdettä. Ulkoisen lähteen voi merkitä vain kerran, muiden  kurssilaisten kirjoituksiin voi viitata lukemattomia kertoja ja useat eri ihmiset.

Tässä esimerkkejä merkintätavoista:

Arttu Paarlahti kurssikerta 1 viittaa merkintään Heidi Eronen kurssikerta 1
Heidi Eronen kurssikerta 3 viittaa merkintään Arttu Paarlahti kurssikerta 2
Arttu  Paarlahti toi ulkoisen lähteen, kurssikerta 2, artikkeli Leonowicz Anna:  Two-variable choropleth maps as a useful tool for visualization of  geographical relationship, http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2006~ISSN_1392-1096.V_42.N_1.PG_33-37/DS.002.1.01.ARTIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *