Selected publications

Articles

Monographs

  • Kivivuori, Janne, Aaltonen, Mikko, Näsi, Matti, Suonpää, Karoliina & Danielsson, Petri (2018) Kriminologia. Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus.
  • Lehti, Martti, Salmi, Venla, Aaltonen, Mikko, Danielsson, Petri, Hinkkanen, Ville, Niemi, Hannu, Sirén, Reino & Suonpää, Karoliina (2014) Maahanmuuttajat rikosten uhreina ja tekijöinä (Immigrants as Crime Victims and Offenders In Finland). Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 265. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.
  • Danielsson, Petri & Mäkipää, Leena (2012) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus sähköisen valvonnan vaikuttavuuteen (A Systematic Literature Review of Electronic Monitoring of Offenders). Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 114. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

Edited volumes