Abstrakti (projektikuvaus suomeksi)

Persuasiivisiä tyylejä Euroopassa

Persuaasion, retorisin keinoin ihmisen ajatteluun, tunteisiin ja toimintaan vaikuttamisen merkitys on kasvamassa EU:ssa. Kansainvälisissä yhteyksissä, myös medioissa, eri kulttuurialueille tyypilliset persuasiiviset käytännöt johtavat usein yhteentörmäyksiin argumentoinnin traditioiden poiketessa toisistaan. Euroopan viestimille ominaisista persuasiivisen kommunikaation tyyleistä on kuitenkin olemassa vain vähän tutkimustietoa.

Projektissa tutkitaan printti- ja sähköisessä mediassa ilmestyviä kommentaareja ja sen piiriin kuuluvat seuraavien maiden viestimet: Suomi, Ruotsi, Saksa, Itävalta, Puola, Ranska, Belgia, Iso-Britannia, Unkari, Bulgaria, Kreikka, Latvia ja Sveitsi.

Tutkimusprojektissa etsitään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mikä on kommentaarien asema eri medioissa ja suhteessa muihin tekstilajeihin? Minkälaisia kommentaarien tekstimalleja on löydettävissä, ja mitkä ovat niiden tunnusmerkit kulloisessakin kommunikatiivisessa yhteisössä? Miten tähän liittyvät erot ovat selitettävissä? Millä keinoin erilaisista persuasiivisista tyyleistä johtuvat konfliktit voidaan välttää?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *