Tutkijaseikkailut

Työn kohderyhmä

  • Varhaiskasvatus
  • Alakoulu

Huom! Kaikki työt eivät sellaisenaan sovellu sekä varhaiskasvatukseen ja alakouluun, mutta voit muokata niitä sopimaan paremmin omalle ryhmällesi. Töiden yhteydessä on esitelty vinkkejä eriyttämiseen.

Työn taustaa

Tutkijaseikkailuissa  päästään tutustumaan eri tieteenalojen tutkijoiden työskentelyyn. Tutkijaseikkailuiden tarkoitus on leikin ja toiminnallisuuden avulla innostaa tutkimaan ja kysymään sekä samalla oppimaan erilaisia tutkijan työskentelyyn liittyviä taitoja. Erilaisten taitojen harjoittelemisen lisäksi tutkijaseikkailuissa avataan samalla hieman tieteen ja tutkijoiden mystistä maailmaa, joka on arvoitus usein monelle aikuisellekin.

Eri tieteenalojen tutkijat tarvitsevat työssään monenlaisia taitoja, jotka ovat hyödyllisiä meille kaikille – ei ainoastaan tutkijoille. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi havaintojen tekeminen, päättely, luokitteleminen, yhteistyö, kysymysten esittäminen, kyseenalaistaminen ja ongelmien ratkaiseminen. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa luodaan pohjaa näiden taitojen hallitsemiselle ja tutkijaseikkailut tarjoavat oivan kontekstin näiden laaja-alaisen osaamisen alle kuuluvien taitojen harjoittelemiselle.

Alla olevalla videolla avataan hieman sitä, mitä tutkijat oikein tekevät ja miksi tutkijoiden työ on meille kaikille tärkeää. Videon lopusta löytyy myös kysymyshaaste oppilaille.

Autenttisia tieteen ja tutkimuksen piirteitä

Koska tässä työssä pyritään havainnollistamaan tieteen ja tutkijoiden maailmaa sekä harjoittelemaan tutkijoille tyypillisiä taitoja, kannattaa työskentelyssä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan erilaisia autenttisia tieteen ja tutkimuksen piirteitä. Lisäksi erityisesti pienten lasten kanssa tutkimusvälineiden ja muun rekvisiitan käyttäminen innostaa eläytymään seikkailuun mukaan. Seuraavassa muutamia keinoja, joiden avulla voit lisätä työskentelyyn autenttista tutkijatunnelmaa:

  • Minkälaisessa ympäristössä tutkija tyypillisesti työskentelee? Viedään leikki kyseiseen ympäristöön tai muokataan tila muistuttamaan sellaista (esim. metsä, kirjasto, laboratorio, maatila…).
  • Minkälaisia välineitä tai varusteita tutkija käyttää tutkimuksessaan? Käytetään leikissä samoja tai samankaltaisia välineitä (esim. mittavälineitä, mikrofoneja, kirjoja, valokuvia, laboratoriotakkeja, työkaluja…).
  • Minkälaisia työvaiheita tutkijan työ sisältää? Liitetään leikkiin samoja työvaiheita (esim. suunnittelua, hypoteesien tekemistä, pohdintaa, tulosten esittämistä…).
  • Minkälaisia taitoja tutkija työssään tarvitsee? Harjoitellaan kyseisiä taitoja leikin aikana (esim. havaintojen tekemistä, päättelyä, luokittelua, ongelmien ratkaisua…)
  • Mitä asioita tai kysymyksiä tutkija tyypillisesti tutkii? Etsitään leikissä tietoa samankaltaisiin ongelmiin tai kysymyksiin .
  • Tutkijoiden ja tieteen tulee noudattaa tiettyjä ”tieteen sääntöjä”. Luokaa tutkijaleikille omat tutkijaryhmän säännöt.

Eri alojen tutkijoita

Alla on esitelty tutkijaseikkailuja liittyen eri tieteenaloihin. Työohjeissa mainitaan, minkälaisia tutkijan taitoja työssä harjoitellaan sekä esitelty vinkkejä, kuinka leikkiin voi lisätä kyseiseen tieteenalaan liittyviä autenttisia tutkimuksen piirteitä lapsille sopivalla tavalla. Sitten vain tutkimaan!