Politiikan alkunäyttämö

Valtio-opin luentokurssi (2 op)

Markku Koivusalo

1. Antiikin poliittinen kosmos

 • Johdanto: Alkunäyttämö
 • Helleenien maailma
 • Kansalaisten kosmos
 • Poliittinen yhteisö
 • Poliittisen tilan synty

2. Varhainen poliittinen ajattelu

 • Ykseys ja moneus
 • Uskonnolliset yhteisöt
 • Kosmoksen politiikka
 • Poliittisen esitys (Tragedian politiikka)

3. Uusi ajattelu

 • Poliittinen historia
 • Politiikka taitona (Sofistit)
 • Kansalaisuuden kysymys (Sokrates)
 • Sokrateen seuraajat

4. Oikeamielinen elämä (Plato)

 • Suurin tieto
 • Rakkauden politiikka
 • Filosofien kuninkuus
 • Hallinnan kudonta
 • Tapojen järjestys

5. Poliittinen elävä (Aristoteles)

 • Elämä ja tavat
 • Elämäntavat
 • Ihmisviisaus
 • Kansalaisen hyvä

6. Kosmopoliitikon synty

 • Poliittinen puhe
 • Poliksesta kosmopolikseen
 • Maaton maailmankansalainen