Categories
Uncategorized

Dishonest payment practices in the food delivery business

In this blog post, Kabir Ali who has worked in food delivery in Helsinki, discloses some of the main issues concerning payment for this type of work and the way the current law in Finland is unable to protect the rights of people working with food delivery mediated through a digital labour platform. The text appears first in English, and in Finnish below.

 

Dishonest payment practices in the food delivery business

In Finland, the easiest job for migrants to find is delivering food through food delivery platform companies. Unfortunately, the delivery companies are taking advantage of the situation because they know that migrants do not have other options than to work with them. 

A central problem with this type of work is the unilateral contract, which allows the food delivery company to reduce earnings by changing the payment model from day to day. Over the past three-four years, the basic delivery fee, distance compensations, weekend and evening compensations and waiting time compensations have been reduced. 

Initially, the delivery fee was 4 euros per 1.5 km, but now it is far lower. The payment is based on only a one-way straight distance, while the driver takes the Google Maps route, making the distance calculation about three times longer. Many drivers complain that even the way the straight distance is calculated is non-transparent, leading to an experience of dishonest practice and fuel loss for drivers.

These deceptive payment models and distance calculations are a form of robbery under the guise of Finnish law. They also cause losses to the Finnish tax system since the drivers have to report the kilometers for compensation, resulting in lower taxes paid while the drivers have spent money on fuel, but the money has gone to the company. These types of thefts must be brought to the attention of the Finnish public and government. A strong voice must be raised in Finland, and the Finnish parliament must change the law to prevent any company from enforcing unilateral contracts and changing payment models to exploit low-income workers.

Despite attempts to contact ministries through email, no actual response to the unsustainable situation has been received. If the Finnish government supports human rights of workers then amendments to the law must be made. The Finnish government must take necessary actions against unilateral contracts, non-transparent distance calculations, and payment models. If the law is not changed, the legal system cannot punish companies that make profit through dishonest practices. 

Kabir Ali

 

Suomeksi

Tässä blogikirjoituksessa Kabir Ali, joka on työskennellyt ruokalähettinä Helsingissä, nostaa keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyvät tämän tyyppisestä työstä maksettaviin ansioihin ja siihen, miten Suomen nykyinen laki ei pysty suojelemaan digitaalisen työalustan kautta välitettävän ruoanjakelun parissa työskentelevien ihmisten oikeuksia.

Epärehelliset maksukäytännöt ruokalähettityössä

Suomessa maahanmuuttajien helpoin tapa työllistyä  on ruoan kuljettaminen alustatalousyrityksessä. Valitettavasti ruokakuljetusyritykset hyödyntävät tilannetta väärin, koska he tietävät, että maahanmuuttajille ei ole juuri muita vaihtoehtoja kuin ruokalähetin työ . 

Yritykset antavat läheteille yksipuolisen sopimuksen, jonka avulla voi muuttaa maksuperusteita päivästä toiseen ja vähentää kuljettajien ansioita. Viimeisten 3-4 vuoden aikana yritykset ovat pienentäneet läheteille maksettavaa  perusmaksua kuljetuksista, matkakorvauksia, viikonloppu- ja ilta-aikakorvauksia, odotusaikakorvauksia ja monia muita asioita. 

Aluksi kuljetusmaksu oli 4 euroa per 1,5 km, mutta nyt se on vähentynyt. Yritykset maksavat suoran etäisyyden mukaan vain yhteen suuntaan, mutta kuljettaja kulkee Google Mapsin reitin mukaan ja etäisyyden laskeminen on noin kolme kertaa enemmän. Monet kuljettajat valittavat, että jopa suora etäisyys on väärennetty, koska kukaan ei voi tarkistaa sitä.  Tämä aiheuttaa kuljettajille hyväksikäytön tunteen ja polttoaineen menetyksiä. 

Näin ollen nämä väärennettyjen maksujärjestelmien ja etäisyyksien laskennan käytännöt ovat ryöstöä suomalaisen lain varjolla. Se aiheuttaa myös menetyksiä Suomen verotusjärjestelmälle, koska kuljettajan on kirjattava nuo kilometrit korvauksia varten, ja verotus pienenee, kun kuljettaja on käyttänyt polttoainetta, mutta raha on mennyt yritykselle. Tällaisten ryöstöjen on oltava Suomen kansalaisten ja hallituksen tiedossa. Asiasta on  puhuttava  Suomessa, ja Suomen eduskunnan on muutettava lakia siten, ettei yksikään yritys voi pakottaa yksipuolista sopimusta eikä muuttaa maksujärjestelmiä köyhien työntekijöiden kustannuksella. 

Vaikka ministeriöihin on yritetty ottaa yhteyttä sähköpostitse, mitään varsinaista vastausta kestämättömään tilanteeseen ei ole saatu. Suomen hallituksen on lopetettava välittömästi tämä käytäntö ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yksipuolisia sopimuksia, väärennettyjä etäisyyden laskentatapoja ja maksujärjestelmiä vastaan. Jos laki ei muutu eduskunnassa, oikeusjärjestelmä ei voi rangaista näitä ryöstäjiä, jotka anastavat rahaa työntekijöiltä helposti. Ainoastaan työntekijät ja Suomen verotusjärjestelmä kärsivät tappioita.

 

Kabir Ali

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *