Promillen projekti. Irtoavatko talouden eliitit Suomesta?

Promillen projekti tutkii suomalaisia talouden eliittejä, niiden kulttuureja ja suhdetta muuhun yhteiskuntaan. Hankkeessa tutkitaan etenkin Suomen vaurainta promillea: keitä promilleen kuuluu, millä keinoilla sinne noustaan, ja mikä sen suhde on muuhun yhteiskuntaan. Hankkeessa pyritään luomaa kuvaa siitä, miten vauraimmat eliitit elävät ja kokevat oman asemansa yhteiskunnassa. Siinä selvitetään myös, ovatko vauraimmat ryhmät irtoamassa muusta yhteiskunnasta, ja jos ovat, niin miten ja missä irtautuminen näkyy ja mikä sitä selittää.

Perinteinen eliittitutkimus on osoittanut, että eliitit eivät ole yhtenäinen joukko, ja erityisesti politiikan ja talouden eliitit ovat usein erillisiä. On myös merkkejä siitä, että eliitti-identiteetit ja eliittikulttuurit ovat murroksessa globalisaation myötä. Promillen projekti osallistuu tähän kansainväliseen tutkimustraditioon luomalla tarkempaa kuva suomalaisten talouden eliittien koostumuksesta, elintavoista ja taustoista.

Tutkimushanke koostuu kahdesta osasta: suomalaisten talouden eliittien ja eliittiryhmien kartoituksesta sekä laadullisesta haastattelututkimuksesta. Kartoitusosassa selvitetään, millaisia eliittejä Suomessa on ja miten ne rakentuvat. Haastattelututkimuksella selvitetään, miten eliitit itse hahmottavat elämäänsä ja yhteiskunnallista rooliaan. Talouden eliittien jäseniä haastattelemalla selvitetään heidän omaa ymmärrystään heidän paikoistaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globalisoituneessa maailmassa.

Hankkeessa yhdistetään akateemista tutkimusta ja journalismia. Projektissa pidetään kuitenkin selvää palomuuria tieteellisen tutkimuksen ja journalismin välillä siten, että tutkimushaastatteluissa haastateltavilla on oikeus nimettömyyteen, eivätkä projektissa työskentelevät journalistit saa tietoonsa haastateltavien henkilöllisyyttä, ellei näin toivota.

Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella: http://www.helsinki.fi/sosiaalitieteet/

Hankkeen johtajana toimii professori Anu Kantola ja tutkijana dosentti Hanna Kuusela.

Professori Anu Kantola, p. 050 583 4644, anu.kantola (ät) helsinki.fi – https://blogs.helsinki.fi/akantola/
Dosentti Hanna Kuusela, p. 050 5142264, hanna.r.kuusela (ät) gmail.com