Promootiosanastoa

Tältä sivulta löydät listan yleisimmistä promootiossa käytetyistä erityistermeistä

Gratista/gratisti

Maisteripromovendi (nainen / mies), joka valitaan käytännön järjestelyistä vastaavan promovenditoimikunnan puheenjohtajaksi. Hän on henkilö, joka kantaa kokonaisvastuun juhlista ja ”pitää langat käsissään”

Airut

Ylioppilas, joka toimii officianttien apuna ja juhlistaa promootiotapahtumia läsnäolollaan. Perinteen mukaisesti edustaa omaa osakuntaansa.

Franseesi

Maisterifranseesi on juhlava tuoreiden maistereiden ja heidän seuralaistensa esittämä kuviotanssi.

Juhlamenojen ohjaaja

Tiedekunnan professori, joka johtaa juhlien kulkua.

Kunniakannot

Promootiotanssiaisiin vakiintunut myöhäisillan ohjelmanumero. Promovendit kantavat joitakin kunnioittamiaan henkilöitä tarkoitukseen varatussa kantotuolissa juhlasalin ympäri.

Kunniatohtori

Doctor honoris causa, ”tohtori kunnian vuoksi”. Tiedekunnan myöntämä tieteissä tai taiteissa ansioituneelle tai muulle merkkihenkilölle, ei kuitenkaan tiedekunnassa väitelleelle. Kunniatohtoriksi vihittävällä ei tarvitse olla ennestään tohtorin arvoa.

Officiantti

Tiedekunnan valitsema virkansa ohella promootion suunnitteluun ja toteutukseen osallistuva henkilö. Heitä ovat promoottori, juhlamenojen ohjaaja, yliairut ja juhlajumalanpalveluksen saarnaaja.

Parnasso

Kreikan mytologian mukaan jumalten asuinvuori, jota promootiossa symboloi juhlasalin etuosa ja promoottorin koroke.

Poloneesi

Tohtori- ja kutsuvieraspoloneesit ovat arvokas kulkuetansseja. Niissä pareista muodostetaan rivejä jotka taas kasvavat ja purkautuvat.

Primus

Parhaan arvosanan opinnäytteestään saanutta maisteria kutsutaan primusmaisteriksi (mies) tai primamaisteriksi (nainen).

Promoottori

Tiedekunnan virkaiältään vanhin professori, joka vihkii promovendit ja toimii promootion ”esimiehenä”.

Promovendi

Vihittävä maisteri tai tohtori.

Riemutohtori

Doctor semisaeculares. Tohtoriksi viisi vuosikymmentä aiemmin tiedekunnassa väitellyt henkilö.

Ultimus

Tiedekunnan nimeämä toiseksi etevin maisteri ja tohtori. Astelee kulkueessa priimuksen rinnalla ensimmäisenä, mutta vihitään viimeisenä. Ultimustohtori kiittää kutsuvieraita aktin lopussa.

Yleinen seppeleensitojatar

Nuori neito, joka on valittu tiedekunnan professorien tai muiden merkkihenkilöiden naimaikäisten tyttärien joukosta ohjaamaan seppeleiden sidontaa ja sitomaan seppeleet ilman seuralaista promootioon tuleville.

Yliairut

Tiedekunnan professori tai dosentti, joka avustaa juhlamenojen ohjaajaa ja suunnittelee ja johtaa airuiden toimintaa.