Promootion kunniatohtorit

Promootiota varten tiedekunta kutsuu kunniatohtorit

Maatalous- ja metsätieteiden tai elintarviketieteiden kunniatohtoreiksi vihitään kahdeksan tiedekunnan edustamilla aloilla ansioitunutta henkilöä eri puolilta maailmaa. Kunniatohtori on henkilö, joka ei ole suorittanut tohtorin tutkintoaan tiedekunnassa, mutta saavutuksillaan tiedekunnan edustamilla aloitta edistänyt ansiokkaasti tieteellistä tutkimusta. Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein yliopiston myöntämä huomionosoitus.

Vuoden 2022 promootiossa seuraaville henkilöille myönnetään kunniatohtorin arvonimi

Dag-Ragnar Blystad, tutkimusprofessori, Norks institutt for bioøkonomi (nibio)

Tutkimusprofessori Blystad on kasvipatologi, jonka alaa ovat kasvivirusten, viroidien ja fytoplasmatautien diagnostiikka, riskinarviointi ja torjunta erityisesti puutarhakasveilla ja perunalla. Hänellä on hankkeita myös mm. koskien kryosäilytystä ja kryoterapiaa. Blystad on koko työuransa ajan pitänyt yhteyttä suomalaisten ja muiden pohjoismaisten kollegojensa kanssa ja edistänyt pohjoismaista yhteistyötä kasvitautiopin tutkimuksessa ja opetuksessa.

Ian Givens, professori, Readingin yliopisto

Professori Givens on ravitsemuksen ruokaketjun (food chain nutrition) professori sekä ruoan, ravitsemuksen ja terveyden laitoksen johtaja Readingin yliopistossa. Hän johtaa tutkimusohjelmaa, jonka aiheena on eläinperäiset tuotteet, esim. maitotaloustuotteet ja ihmisen terveys. Hänellä on useita tieteellisiä luottamustehtäviä. Tiedekunnan yhteistyö hänen kanssaan on liittynyt erityisesti EU:n tutkimus- ja cost-projekteihin, ja hän on toiminut tiedekunnan nimittämänä vastaväittäjänä.

Annikka Hurme, toimitusjohtaja, Valio Oy

Annikka Hurme on koulutukseltaan ETM. Hän on Valio Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2014. Lisäksi hän on muun muassa Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja sekä Huoltovarmuuskeskuksen elintarvikesektorin puheenjohtaja. Tehtävissään hän on edistänyt tiedekunnan elintarvikealan tutkimusta ja opetusta ja itsekin opettanut tiedekunnassa.

Janet Jansson, professori, Pacific Northwest National Laboratory PNNL

Professori Jansson on kansainvälisesti arvostettu tutkija mikrobiekologian, erityisesti molekyylimikrobiekologian saralla. Hän on johtanut kansainvälisiä konsortioita niin maaperän, ikiroudan kuin ihmisen suoliston mikrobiomien tutkimuksessa. Hän on pitkään tehnyt yhteistyötä Helsingin yliopiston kollegojensa kanssa ja toiminut vastaväittäjänä tiedekunnassa. Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) professorina ja varadekaanina hän toimi 2003-2007. Vuosina 2012-2014 ja 2014-2016 mikrobiekologian kansainvälisen yhdistyksen ISME:n varapresidenttinä ja presidenttinä.

Robert A. Kozak, professori, the University of British Columbia, 

Professori Kozak on kestävän yritysjohtamisen professori, jonka tutkimus kohdistuu yritysjohtamiseen, yhteisöihin ja elinkeinoihin, ympäristönsuojeluun, yhteiskuntavastuuseen sekä puutuotteisiin. Hän on metsätieteiden tiedekuntansa dekaani. Hän on poikkeuksellisen tuottelias tutkija, jolla on painava julkaisutuotanto. Hän on tehnyt yli kymmen vuoden ajan yhteistyötä tiedekunnan metsätieteiden osaston kanssa.

Daniel Murdiyarso, professori, johtava tutkija, IPB university (Institut Pertanian Bogor),  CIFOR center for international forestry research

Professori Murdiyarso on metsämeteorologi. Professuurinsa lisäksi hän toimii johtavana tutkijana kansainvälisessä metsätutkimuksen keskuksessa CIFORISSA. hän on kv. tunnettu trooppisten metsien ja soiden maankäytön ja biogeokemian asiantuntija. Hänellä oli näkyvä rooli IPCC:n:n Nobel-palkitussa työssä, kolmannen arviointiraportin maakäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskevassa raportoinnissa. Hän palveli Indonesian hallituksen varaympäristöministerinä vuosina 2000–2001. Hän on Indonesian tiedeakatemian jäsen. Tiedekunnan metsätieteiden osaston kanssa hänellä on yhteistyötä yli 15 vuoden ajalta.

Karin Schwarz, professori, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Professori Schwarz on ravitsemuksen ja elintarviketieteiden laitoksen professori ja elintarviketeknologian yksikön johtaja. Hän kansainvälisesti ansioitunut elintarvikekemisti. Hän on aiemmin toiminut Kielin yliopiston tutkimuksesta vastaavana vararehtorina. Hän toimi panelistina tiedekunnan tuoreimmassa tutkimuksen arvioinnissa ja on yli vuosikymmenen ajan edistänyt tiedekunnan tohtorikoulutusta toimimalla usean elintarviketieteellisen väitöskirjatyön esitarkastajana tai vastaväittäjänä. Lisäksi hän on ansioitunut oman yliopistonsa hallinnossa.

Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja, MTK (2020-), Agronomiliitto (2004–2019)

Maatalous-metsätieteiden maisteri, agronomi Jyrki Wallin on erityisesti maatalousalan sekä elintarvikealan maistereita edustavan akavalaisen Agronomiliiton toiminnanjohtajana toimiessaan merkittävästi edistänyt tiedekunnan yhteiskuntasuhteita sekä opetuksen kehittämistä. Hän toimi muun muassa tiedekunnan neuvottelukunnan jäsenenä vuosina 2011–2013 sekä 2015-2017. Hän on toiminut maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden hyväksi Latokartanon ylioppilaskylän säätiön hallituksen puheenjohtajana.