Teaching

Opetukseeni on kuulunut johdantokurssi, Elämäntapojen sääntely -kurssi, graduseminaarit ja jatkokoulutus. Syksystä 2008 alkaen johdantokurssin pitäjä vaihtuu ja siirryn antamaan laadullisten menetelmien opetusta maisteri- ja tohtoritasolla.

Opetusmenetelmissäni korostan vuorovaikutteisuutta ja opiskelijoiden vertaistukea.  Olen kehittänyt gradujen ohjausmenetelmän, “Gradusaunan”. Sen periaatteet, käyttöohjeet ja toimintatavat on kirjattu käsikirjaan Saunomisohjeet.

Opetukseeni liittyvät asiat löytyvät alasivuilta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *