Tietoa lukijalle

Tämä sivusto on tarkoitettu näyteikkunaksi Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksessa tehtäviin opinnäytetöihin. Koulutuksen loppupuolella laaditaan 10 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen syventyvä ja tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota. Tälle sivulle kootaan näiden opinnäytetöiden tiivistelmät, joiden kautta on mahdollisuus saada kattava kuva siitä, millaisia asioita psykoterapeuttikoulutuksessa tutkitaan ja käsitellään.