TULE KESKUSTELEMAAN RAHAPELIJÄRJESTELMÄSTÄ!

Rahapelitarjonnan tehtävä ja julkisuuskuva Suomessa -hanke tarkastelee suomalaisten näkemyksiä rahapelaamisen sääntelystä sekä rahapelimonopolin toiminnasta, sekä käsityksiä siitä, miten rahapelaaminen tulisi järjestää.

Tutkimushankkeessa suoritetaan ryhmähaastatteluita.

Tutkimushankkeen tavoitteena on täydentää tutkimusta suomalaisen rahapeliyhtiön julkisuuskuvasta ja sen muutoksesta.


Hankkeen tutkijoita: Tuulia Lerkkanen, Anna Alanko, Matilda Hellman, Michael Egerer. Kuvasta puuttuu Johanna Järvinen-Tassopoulos.

Ryhmähaastattelujen rekrytointi suoritetaan Rahapelikysely 2016-kautta.
Olemme ottaneet haastatteluun kutsuttaviin henkilöihin yhteyttä tällaisella kirjeellä.

Fokusryhmähaastattelujen lisäksi keräämme kiinnostuneilta myös tarinoita omasta rahapelaamisesta sähköisen haastattelulomakkeen kautta.

Hankkeeseen osallistuvat tutkijat ovat Matilda Hellman (vastuullinen tutkija), Michael Egerer, Anna Alanko, Johanna Järvinen-Tassopoulos (THL) ja Tuulia Lerkkanen.

Yhteystiedot:

Anna Alanko, tutkija, koordinaattori anna.alanko@helsinki.fi
Michael Egerer, tukija, michael.egerer@helsinki.fi
Matilda Hellman, tutkija, matilda.hellman@helsinki.fi
Johanna Järvinen-Tassopoulos, tutkija, johanna.jarvinen-tassopoulos@thl.fi, Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL)
Tuulia Lerkkanen, tutkija, tutkimusavustaja, tuulia.lerkkanen@helsinki.fi