Opiskelijoille – For students

Ratkomossa voit työskennellä yhdessä toisten opiskelijoiden sekä ohjaajien kanssa ja pyytää neuvoa matematiikkaan ja tilastotieteeseen liittyviin kysymyksiin. Ratkomo sijaitsee Exactum-rakennuksen 3. kerroksessa Kumpulassa. Ohjaajat ovat opiskelijoita tai  matematiikan ja tilastotieteen osaston henkilökuntaa.

Ohjaaja tukee sinua keskustelemalla mieltäsi askarruttavasta kysymyksestä ja auttaa opiskelutaitojen kehittämisessä. Hän ei välttämättä tiedä suoraan vastausta kysymykseesi tai ole kurssisi aiheen asiantuntija. Jo oman ongelman selittäminen toiselle ihmiselle vie kuitenkin eteenpäin sen ratkaisussa. Kun ohjaaja ei tarjoile sinulle valmiita vastauksia vaan toimii tukena keskustelussa, voit saada omia ahaa-elämyksiä.

Osa ohjaajista puhuu suomea ja osa englantia. Myös englanninkieliset ohjaajat keskustelevat mielellään kanssasi suomenkielisten kurssien asioista. Samalla saat harjoitusta englanninkielisessä keskustelussa. Kääntämisessä voi käyttää apuna tätä sanakirjaa tai tätä sanastoa.

Ohjausaikataulun ja ohjaajien erikoisalat näet aikataulusta.

Ohjaajat ovat Ratkomossa sinua varten! Tervetuloa!

 

In the Solvery you can work together with other students and with tutors and get guidance on questions related to mathematics and statistics. The Solvery is located on the third floor of the Exactum building in Kumpula. The tutors are students or staff of the department of mathematics and statistics.

Tutors will help you by discussing questions you may have and help you develop your study skills. They might not have a direct answer to your question, or be an expert on the topic of your course. However, explaining the difficulties you are experiencing to another person will already help you on your way towards a solution. When the tutor doesn’t provide you with an answer but instead acts a discussion partner, you may get your own ‘Eureka’ moments.

Some of the tutors speak Finnish and some English. The English-speaking tutors are also happy to discuss the topics of courses taught in Finnish. Simultaneously you will become more experienced in discussing mathematics in English. You can use this dictionary or this vocabulary as aid.

In the timetable you will find the tutor’s schedule and areas of expertise.

The tutors are in the Solvery for you! Welcome!