Opiskelijalle

Miten rikoskirjani ovat syntyneet? -luentosarjan suorittaminen

Ohjeita opiskelijoille

Kurssin korvaavuus 3 op tulee kohtaan Sko213g: Kirjallisuuden kontekstit tai kohtaan Sko213m: Muuta teoriaa aineopintoihin.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kaikille luennoille ja kirjoittamalla yksi luentopäivä seitsemästä luennosta (pituus 10–12 sivua 1½ rivivälillä). Käsiteltyjen luentojen päivämäärät tulee näkyä luentopäiväkirjasta. Luentopäiväkirjasta suoritus tulee normaalina arvosanana (1–5). Toivomme, että osallistut aktiivisesti luentosarjan blogissa käyttävään keskusteluun, sillä voit vaikuttaa arvioosi. Kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa käytössä oleva luentopassi on myös mahdollinen suoritustapa, jolloin korvaavuus on 2 op ja luentopäiväkirjassa käsitellään viittä luentoa. Luentopassista suoritus on hyväksytty/hylätty-arvostelu.

Luentosarjan päätyttyä luentopäiväkirja palautetaan Paula Arvakselle (Kotimaisen kirjallisuuden oppiaine, huone 4005, Päärakennus, paula.arvas helsinki.fi) 15.2.2011 mennessä.

Mikä on luentopäiväkirja?

Luentopäiväkirjassa opiskelija analysoi ja kommentoi luentosarjan luentoja. Päiväkirjan pitää olla yhtenäinen teksti; luentomuistiinpanot eivät vielä sellaisenaan riitä. Päiväkirjassa kerrotaan lyhyesti luennon asiasisältö ja tärkeimmät esiin tulleet asiat sekä esitetään omiin, aiempiin tietoihin ja kokemuksiin perustuvia kommentteja luennon sisällöstä. Kommentit voivat olla kriittisiä tai täydentäviä, mutta niiden on liityttävä luennon sisällön kannalta olennaisiin seikkoihin – joko luentoon kokonaisuutena tai luennolla esiin tulleisiin mielenkiintoisiin asioihin. Jos luentopäiväkirja palautetaan vasta luentosarjan lopuksi, se voi myös toimia synteesinä koko luentosarjasta.

Luentosarjalta voi olla pois kerran. Kahdella poissaololla suoritus on mahdollinen tekemällä korvaavia tehtäviä. Jos poissaoloja kertyy enemmän, luentosarjasta ei voi saada suoritusta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *