Opetus 2017-2018

KURSSIT

SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN SEMINAARI: EKUMENIIKAN SEMINAARI
TUM-3107, Seminaari, 5 op,
04.09.2017 – 02.05.2018

EKUMENIIKAN NYKYKESKUSTELUA: REFORMAATIO JA EKUMENIA
TUM-E3232, Luentokurssi, 5 op
15.01.2018 – 26.02.2018

KIRJALLISUUSSUORITUKSET

105360 Ekumeniikan erityiskysymyksiä (EKU360) Syventävät opinnot Tentti

10141 Ekumeniikan perusteet (EKU350) Syventävät opinnot Tentti