Julkaisut ja esitelmät

JULKAISUT:

Kurvinen, Heidi & Matilainen, Riitta: Nais- ja sukupuolihistoria kotimaisten yliopistojen opetuksessa 1980-luvulta nykypäivään. Historiallinen Aikakauskirja 119:1 (2021), 77-91.

Heiskanen, Maria & Matilainen, Riitta: Baby boomers as gamblers: recognizing and preventing gambling harm with intersectional approach. Public Health. 2020 Jul;184:5-10.doi: 10.1016/j.puhe.2020.04.020. Epub 2020 Jun 7.

How to further historical gambling research in conferences? A conference report from the 12th SNSUS conference in Tampere, Finland, 3-5 June 2019, 193-196. «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco» 25, 2019.

”Että oikeastaan minä käytin sen voittosumman hyvin”: Rahapelaamalla
kuluttajakansalaiseksi 1900-luvun jälkipuoliskon Suomessa. Teoksessa Kulutus ja talous – Näkökulmia yhteiskunnan muutokseen. Juhlakirja professori Visa Heinosen 60-vuotispäiväksi Toim. Autio, Jaakko, Autio, Minna, Kylkilahti, Eliisa & Pantzar, Mika. Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen osasto,Julkaisu numero 70, 2018, 93-105.

Ajanvieterahapelaamisen tuottaminen ja kuluttaminen 1900-luvun Suomessa. Lectio praecursoria. Pelitutkimuksen vuosikirja 2018.

Production and consumption of recreational gambling in twentieth-century Finland. Väitöskirjan yhteenveto. Department of Political and Economic Studies, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki 2017.

Myllymaa, Antti & Matilainen, Riitta: Eurooppalaisen rahapelipolitiikan suuri murros vielä edessä? Avauksia. Yhteiskuntapolitiikka 4/2016, s. 469-476.

Cultural and Social Meanings of Gambling in Finland and Sweden: A Historical Perspective. In Random Riches. Gambling Past & Present. Edited by Manfred Zollinger. Routledge 2016, pp. 119-131.

Oral history data in gambling studies. In Gambling in Finland. Themes and Data for Qualitative Research. Edited by Pauliina Raento. Gaudeamus 2014, pp. 153-172.

Rahapelitutkimusta antropologisella otteella. Kirja-arvostelu artikkelikokoelmasta Qualitative Research in Gambling. Exploring the production and consumption of risk. Toim. Rebecca Cassidy, Andrea Pisac ja Claire Loussouarn. Routledge. New York and London 2013. Yhteiskuntapolitiikka 4/2014.

Matilainen, Riitta & Raento, Pauliina: Learning to gamble in changing sociocultural contexts: experiences of Finnish casual gamblers. International Gambling Studies 2014. DOI: 10.1080/14459795.2014.923484

The Legalizing of Roulette and Changes in Finnish Consumer Culture in the 1960s and 1970s. In Finnish Consumption: An Emerging Consumer Society between East and West. Edited by Visa Heinonen and Matti Peltonen. SKS. Helsinki, 2013., pp. 180-202.

Muistitietoaineistot rahapelaamisen tutkimuksessa. Teoksessa Rahapelaaminen Suomessa, toim. Pauliina Raento. Gaudeamus. Helsinki, 2012., s. 161-179.

Rahapelaamisen tutkimisen sietämätön keveys. Teoksessa Rappio!  Esseitä “turhan” tutkimisesta, toim. Riikka Turtiainen ja Sari Östman. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisut 34.  Turku 2012., s. 73-81.

Gambling and Consumption. The Hidden Value of Historical Perspectives in Forum: The Value of Gambling and Its Research in Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 36(1) Spring 2011, sivut 89-91.

Mitä rahapelaaminen kertoo suomalaisten historiasta? Tieteessä tapahtuu 1/2010, s. 16 – 22.

“Doing the pools became so important that a Saturday night was unthinkable without it”. Gambling and gamblers’ experiences in XX century Finland. Ludica, annali di storia e civiltà del gioco, 12, 2006. Fondazione Benetton Studi Ricerche/Viella, s. 137 – 146.

A Question of Money? The Founding of Two Finnish Gambling Monopolies.. s. 21-37. Teoksessa Global Gambling. Cultural Perspectives on Gambling Organizations. Edited by Sytze F. Kingma. Routledge 2009.

Tiedettä, vinho verdea ja loistavaa seuraa lumoavassa kaupungissa. Seitsemäs European Social Science History Conference Lissabonissa 26.2. – 1.3.2008. Ennen ja nyt. Historian tietosanomat 2/2008.

“Sitä lauantai-iltaa ei muuten voinut ajatellakaan” – Suomalaiset ja rahapelaaminen 1900-luvulla, s. 4 – 7. Hyvinvointikatsaus 4/2006, Tilastokeskus.

Suomalaisen rahapelitarjonnan historiaa, s. 8 – 9. Hyvinvointikatsaus 4/2006, Tilastokeskus. Kirjoitettu yhdessä Juha-Pekka Valkaman kanssa.

Raittius ja kunnollisuus Päivän Nuorten toiminnassa 1930-luvulta 1970-luvun alkuun, s. 257 – 327. Teoksessa Alkoholin vuosisata. Suomalaisten alkoholiolojen käänteitä 1900-luvulla.Toimittajat Matti Peltonen, Kaarina Kilpiö ja Hanna Kuusi. Historiallinen Arkisto 122. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2006.

Taistele vastaan ain’ juoppoutta, kannusta, mainosta raittiutta, sinunkin aikasi koittaa viellä, kun isona päättää saat elämän tiellä – Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton Päivän Nuoret 1940-luvun puolivälistä 1970-luvun alkuun. Työväentutkimus 2004, 2 sivua.

Raittiuden ja kunnollisuuden vaalijat. Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton Päivän Nuoret 1940-luvun puolivälistä 1970-luvun alkuun. Julkaisematon pro gradu -työ, Talous- ja sosiaalihistorian laitos, Helsingin yliopisto, toukokuu 2003. 146 sivua + liitteet, arvosana eximia cum laude approbatur.

Täydellinen julkaisuluettelo vuodesta 1994 eteenpäin löytyy Helsingin yliopiston JULKI-tietokannasta.

ESITYKSET JA ESITELMÄT ULKO- JA KOTIMAILLA:

Vuosi 2021:

Vastuullisen rahapelipolitiikan ”uudet” riskidiskurssit: riskirahapelaajat ja haavoittuvassa asemassa olevat. Esitys Sosiologipäivät 2021/Ryhmä 26. Riskidiskurssien asema yhteiskunta- ja terveystieteissä 11.3.2021. 

Vuosi 2019:

Havaintoja rahapelaamisen sosiaali- ja kulttuurihistoriasta. CEACGin yhteiskokous Kansallisteatterin näytelmäryhmän kanssa. 18.12.2019, Helsingin yliopisto.

Why historical perspective is needed in gambling studies? Discussion: Identifying future avenues for cross Nordic and comparative research. State regulation and societal handling of problematic gambling: Nordic Gambling Research Network – Gambling in Context (GAMIC). Stockholm 15.10.2019.

Riitta Matilainen and Maria Heiskanen: Baby boomers as gamblers: the role of societal regulation in the taming of Finnish gambling. State regulation and societal handling of problematic gambling: Nordic Gambling Research Network – Gambling in Context (GAMIC). Stockholm 14.10.2019.

DDR:n lotto ja muita kummallisuuksia eli miksi vertaileva kulutushistoriallinen tutkimus on tärkeää? Suomen Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari 26.9.2019, Ms Princess Anastasia.

Addictions as market violence: How do class and gender resonate in the understanding of gambling addiction? A the Market violence! Consumers as the mercy of markets, Centre for Consumer Society Research, University of Helsinki, Finland, June 6, 2019.

Why is historical comparative research needed in gambling studies? At the 12th SNSUS Conference “Nordic interfaces – gambling and gaming from research to practise”, Tampere, Finland, June 3-5, 2019.

The Change and Stability of Moral Discourses and Practices of Gambling and
Tobacco Smoking in Finland, Sweden, and Germany. At the 17th International Conference on Gambling & Risk Taking, UNLV International Gaming Institute, Caesars Palace, Las Vegas, May 27-30, 2019.

Vuosi 2018

Addiction and history. Seminaarissa Is addiction the new black? – An introductory seminar to the philosophy of addiction. HUS PSYKIATRIA: Gero-, Neuro- ja Riippuvuuspsykiatrian linja, Helsinki, 13.12.2018

Doing research on (historical) illegal gambling: Methodological questions. At the 12th European Conference on Gambling Studies and Policy Issues. Valletta, Malta, 14.9.2018.

All Male Club?: Illegal Gambling in Helsinki in the 1950s-1990s. At the 14th Conference of European Association for Urban History: Urban Renewal and Resilience. Cities in Comparative Perspective. Roma Tre University, Rome, Italy, 1.9.2018.

Mitä julkinen rahapeleistä rahapeleistä on unohtanut? A-klinikkasäätiön aamiaistilaisuus, Helsinki, 29.6.2018.

How to study gambling, illegal gambling activities, and gambling systems by historical means. CEACG seminar “Studying society through lifestyle regulation”, University of Helsinki, Finland, May 25, 2018.

Vuosi 2017

Heiskanen, Maria & Matilainen, Riitta: Finnish baby boomers as gamblers: Recognizing and preventing risks for problem gambling through intersectionality in gambling studies. SNSUS (Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende) conference in Odense, Denmark, May 31, 2017.

Vuosi 2016

Class, gender, intersectionality: gambling experiences of the Finnish baby boomers of the 1940s and early 1950s. A joint project with MA (Soc.Sci) Maria Heiskanen. 16th International Conference on Gambling & Risk Taking organised by University of Nevada, Las Vegas, June 8. Las Vegas, Nevada, USA.

Suurten ikäluokkien rahapelaaminen: kulutus, luokkaerot ja historiallinen muutos. Yhteistyöprojekti VTM Maria Heiskasen kanssa. Esitys Sosiologipäivillä ryhmässä Pelin ja leikin sosiologia 17.3.2016 Jyväskylän yliopistolla.

Suurten ikäluokkien (ongelma)rahapelaaminen: Ikääntyminen, luokkaerot ja historiallinen muutos. Yhteistyöprojekti VTM Maria Heiskasen kanssa. Esitys Yhteiskuntahistorian tutkimusaamupäivässä 15.1.2016 Helsingin yliopistolla.

Vuosi 2015 

Production and consumption of recreational gambling in the 20th century Finland. A presentation at the Gambling, Politics and Social Issues – International Research Conference. National Institute for Health and Welfare (THL), Helsinki, Finland. 22.9.2015.

Valta, luokka ja sukupuoli (historiaorientoituneeen) rahapelitutkimukseen keskiöön? Esitys Quo vadis, rahapelitutkimus? Epävirallinen rahapelitutkijaseminaari vol. 2. Helsingin yliopisto 17.6.2015.

Suomalaisen rahapelikulttuurin historiallinen muutos rahapelikieltolaista Internet-pelaamiseen. Esitys Veikkauksen pääkonttorilla Vantaalla 15.1.2015.

Vuosi 2014 

History and varieties of gambling, gambling regulation and the rise of the gambling industry. A presentation at the Gambling, Science and Public Policy workshop in Hotel Korpilampi, Espoo, Finland.  September 16, 2014.

A historical perspective on cultural and social meanings of gambling in Finland and Sweden. A presentation at the 10th European Conference on Gambling Studies and Policy Issues. 9-12 September 2014. Hilton Kalastajatorppa, Helsinki, Finland.

Gambling dispositifs in the Finnish context. Väitöskirjat pakettiin! Seminaaripäivä rahapelitutkimuksesta väitöskirjaa valmisteleville. Pelitoiminnan tutkimussäätiö Helsinki 23.5.2014.

Vuosi 2013

Cultural and social meanings of gambling in the Nordic countries: a historical perspective.  Random Riches. Gambling and Speculation in Perspective. Interdisciplinary workshop, May 23-24, 2013. WU (Vienna University of Economics and Business), Austria.

Rahapelaamisen historiallisia murroksia: sosiaalinen ilo, addiktio ja etiikka, dialogissa VTM Riitta Matilainen ja TT Janne Nikkinen. Luento Avoimen yliopiston kurssilla Addiktiot  – monitieteinen luentosarja. Helsingin yliopisto, 11.3.2013.

Vuosi 2012

The Introduction of the Legal Roulette and the Changing Finnish Consumer Culture in the 1960s and 1970s. DIGRA Nordic 2012, University of Tampere, Finland. Gambling Research Track 1: Gambling Games in Culture and Society/June 7, 2012

A comment on Per Binde’s presentation in the seminar “Gambling and consumption: why people gamble” by the Finnish Association for Consumer Research, Helsinki, 10.5.2012. Responsible for organizing the seminar.

Cultures of Gambling: Recent Findings and Future Perspectives. Session Historical Drivers of Commercial Gambling I at the European Social Science History Conference in Glasgow 13.4.2012, University of Glasgow, Scotland, The United Kingdom.

Session organizer with Sytze F. Kingma in the European Social Science History Conference in Glasgow April 11 – 14, 2012. Sessions: Historical Drivers of Commercial Gambling I and II. Chair of the session Historical Drivers of Commercial Gambling II 13.4.2012, University of Glasgow, Scotland, The United Kingdom.

(Historical) Gambling Studies – An Example of A New Multi-Disciplinary Approach Taking Shape. Finnish-Russian Workshop “Methodological Issues of Economic and Social Issues”, 7.-8.3.2012. Esitys pidetty 8.3. Helsingin yliopisto.

Vuosi 2011

Työryhmän “Rahapelaamisen hyvä paha raha” organisoija yhdessä YTM Jani Kinnusen kanssa V Kulttuurintutkimuksen Päivät, 16.-17.12.2011, Turun yliopisto. Esitys samassa ryhmässä: “Piti olla jotain toivoa köyhyyden vastapainoksi”. Raha rahapelaamisen motivaattorina muistitietoaineistojen valossa, 16.12.2011.

Posteriesitys Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen laitoksen seminaarissa “Gambling, Public Policy, and Health”. Posteriesityksen otsikko “Lifestyles of Finnish Gamblers in the Light of Elicited Written Data”. Helsinki, THL, 29.9.2011.

Session organisoija ja puheenjohtaja SNSUS-konferenssissa the 8th Nordic Conference on Prevalence, Prevention, Treatment and Responsible Gaming, 13.-15.6.2011. Sessio “Historical Constructions of Gambling”. Hilton Reykjavik Nordica, Reykjavik, Islanti.

Rahapelaamisen tutkimisen sietämätön keveys. 15.4.2011. Rappio!-kevätseminaari, Porin yliopistokeskus, Turun yliopisto.

Vuosi 2010

Suomalaisen rahapelaamisen historiasta. 28.9.2010. Tiistailuentosarja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS Psykiatrian klinikka, Helsinki.

The Experiental Turn and the Use of Elicited Written Data in Gambling Studies: Finnish Gamblers from the 1920s to the 1970s. 23.9.2010. Conference on Gambling, Entertainment, and Finance September 22-24,2010, Gotland University, Visby, Sweden.

The roulette as a symbol of Western and continental way of life in Finland in the 1960s and 1970s. 16.9.2010. 8th European Conference on Gambling Studies and Policy Issues organised by the European Association for the Study of Gambling. September 14-17 2010, Vienna, Austria.

The Introduction of the Roulette and the Changing Consumer Culture in Finland in the 1960s and 1970s. 11.5.2010, Finnish Anthropology Conference 2010, Helsinki, Finland.

Muistitietoaineistot monitieteisen tutkimuksen palveluksessa. Luento luentosarjassa Monitieteisyyden ytimessä – näkökulmia rahapelaamiseen. 22.4.2010, Helsingin yliopisto.

The roulette as a symbol of Western and continental way of life in Finland in the 1960s and 1970s. 14.4.2010, The 8th European Social Science History Conference, Ghent, from 13 April to 16 April 2010. Material and Consumer Culture Network. Session “Experiences of Chance, Motivation and Risk in Gambling”. Session organized by Riitta Matilainen.

Vuosi 2009

Suomalaisen rahapelaamisen historiaa. Luento kurssilla Rahapelaaminen sosiaalieettisenä kysymyksenä. 19.11.2009, Systemaattisen teologian laitos, Helsingin yliopisto.

Lotteries and Gambling in Finland in the 18th and 19th centuries. Esitys Pelitoiminnan tutkimussäätiön kansainvälisessä tutkijatapaamisessa 27.10.2009, Helsingin yliopisto.

Changing Perception of Gambling in Finland from the 1920s to the 1970s. 14th International Conference on Gambling & Risk Taking. Lake Tahoe, Nevada, USA. 25.-29.5.2009.

Kesytetty ja kesyyntynyt uhkapelaaminen – synnistä sairaudeksi? Historiallisen yhdistyksen seminaari “Viinaa, naisia ja uhkapelejä. Suomalaisten kokemuksia syntisestä elämästä 1900-luvulla”. 7.5.2009 Tieteiden talo, Helsinki.

Rahapelitarinoiden hyvä paha raha: muutamia huomioita suomalaisten rahapelaajien unelmoinnista ja rahasuhteesta. Esitys Peliverkossa 6.5.2009, Helsingin yliopisto.

Rahapelitarinoiden hyvä paha raha: muutamia huomioita suomalaisten rahapelaajien rahasuhteesta. Tunne, kokemus ja kertomus: Kertomuksen tutkimuksen päivät 2009. 6.2.2009, Tampereen yliopisto.

Mitä rahapelaaminen opettaa suomalaisten historiasta? Tieteen Päivät, Rahapelaaminen ja kulttuuri -sessio, 11.1.2009, Helsingin yliopisto.

VUOSI 2008

Changing Perception of Gambling in Finland from the 1920s to the 1970s, 17.9.2008, KUMU-seminaarin Workshop professori Frank Trentmannin kanssa, Helsingin yliopisto.

Changing Perception of Gambling in Finland from the 1920s to the 1970s. 15.8.2008, Morals and institutional change workshop, Jyväskylän yliopisto

Consumer dreams of Finnish gamblers in the era of emerging consumer society.Transformation of consumer society (KUMU) seminar. Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos ja talous- ja sosiaalihistorian laitos, 16.5.2008. Kommentaattorina professori Anne Murcott.

Consumer dreams of Finnish gamblers in the era of an emerging consumer society. 1.3.2008, European Social Science History Conference, Lissabon, Portugali.

Vuosi 2007

”Sitä lauantai-iltaa ei muuten voinut ajatellakaan” – Suomalaiset ja rahapelaaminen 1900-luvulla”, 28.11.2007, Peliverkko-kokous, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta.

Finnish gamblers in the era of an emerging consumer society from the 1940s to the 1970s, 27.9.2007, Economic Convergence of Small Peripheral Countries in the post-Second World War. Examples of Finland, Ireland and Portugal Workshop, Helsinki, September 27-29, 2007, Helsingin yliopisto.

Finnish gamblers in the era of an emerging consumer society from the 1940s to the 1970, ESTER Research Design Course 4-6 September 2007, 5.9.2007, Pariisi, Ranska, Sorbonne.

Founding of two Finnish gambling monopolies in 1938 and in 1940: some introductory remarks, , 27.8.2007, Russian-Finnish Economic History Workshop Aug 27-28, 2007 Moscow Lomonosov State University, Center for Economic History, Venäjä.

”Sitä lauantai-iltaa ei muuten voinut ajatellakaan” – Suomalaiset ja rahapelaaminen 1900-luvulla”, Stakesin alkoholi- ja huumetutkijoiden tutkimuskokous, 24.4.2007, Stakes, Lintulahdenkuja 4, Helsinki.

Kaunokirjallisuuden ja muistitietoaineistojen kuvauksia suomalaisten rahapelihimosta, Talous- ja sosiaalihistorian Opiskelijat Ry:n järjestämä Paheilta-tilaisuus, 30.3.2007, Helsinki.

Vuosi 2006

Experiences of Finnish gamblers in an emerging consumer society and usefulness of oral-history type material, 15.11.2006, Memory and Narration – Oral History Research in the Northern European Context, Helsinki.

Pajatsomuistot rahapelaamistilojen muutosten kuvaajina 1920-luvulta 1990-luvulle, 9.11.2006, Suomen Kulutustutkimusseuran syysseminaari, Helsinki.

Gaming and gamers’ experiences in an emerging Finnish consumer society, 22.8.2006, XIV International Economic History Congress, Helsinki.

Historiallisen kokemuksen tavoittaminen muistitietohistorian avulla, 22.5.2006, Historiatieteiden tutkijakoulun VIII kevätkonferenssi Tampere.

Vuosi 2005

Hedonistinen kuluttaminen Suomessa 1940-luvulta 1970-luvun alkuun; esimerkkikohteena rahapelaaminen, 10.11.2005 Suomen Kulutustutkimusseuran syysseminaari, professori Visa Heinosen johtama workshop, Tilastokeskus, Helsinki.

2,752 thoughts on “Julkaisut ja esitelmät

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *