Sámedutkama 30 jagi riepmoseminára

Buresboahtin Helssega universitehta Sámedutkama 30 jagi ávvudeapmái bearjadaga 8.9.2023 diibmu 12–18 Giellaguovddáža feastasálii.

Sámedutkan vuođđuduvvui Helssega universitehtas jagi 1993. Semináras leat sáhkavuorut sámedutkama ovdánahttima, dálá áiggi ja boahttevuođa birra. Sámedutkan oaivegávpotguovllus doarju sámegielaid oahppama ja buvttada álmmolaš dieđuid sámi gielas, kultuvrras ja servodagas. 

Almmut iežat seminárii dán liŋkka bokte (gáffefáladeami dihte) maŋimustá 30.8.:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/125075/lomakkeet.html

Saamentutkimuksen 30-vuotisjuhlaseminaari

Perjantai 8.9. klo 12–18 Kielikeskuksen juhlasali, Fabianinkatu 26

Saamentutkimus perustettiin Helsingin yliopistossa 1993, mitä on nyt aika juhlia yhteisesti. 30-vuotisjuhlaseminaarissa on useita puhujia, jotka valottavat saamentutkimuksen kehittymistä jo ennen ohjelman perustamista sekä oppisuunnan uusia tuulia. Saamentutkimus pääkaupunkiseudulla on tukenut vahvasti saamen kielten oppimista sekä yleistä tietoisuutta saamelaista kulttuurista ja yhteiskunnasta. 

Ilmoittautumista toivotaan kahvitarjoilun vuoksi viimeistään 30.8.: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/125075/lomakkeet.html

30 years anniversary of Saami studies

Welcome to celebrate the 30 years anniversary of Saami studies at the University of Helsinki on the 8th September at 12 – 18 o’clock in the Festive hall of the Language Center. Sámi studies at the biggest university of Finland has played an important role in the empowering of Sámi languages and culture in more general terms. The program consists of papers focusing on the background, emergence and contemporary perspectives of Saami studies as well as music performances.

Please register to the seminar (for coffee) via this link by 30.8.: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/125075/lomakkeet.html