Hankkeen esittely

Tämä on Opiskelijalähtöiset toimintatavat osallisuuden ja työelämäpolun tukena yliopisto-opinnoissa -hankkeen sivusto. Kerromme täällä opiskelijoille suunnatusta palkkiollisesta työpajatyöskentelyyn osallistumisesta 15.5.2024. Lue lisätietoa työpajasta täältä. Lisäksi on tarjolla työpajan esteettömyysyhdyshenkilön palkkiollinen tehtävä. Meihin saa yhteyden täältä.

Hankkeessa kehitetään yhdessä eri tavoin vammaisiksi tai pitkäaikaissairaiksi luokiteltujen opiskelijoiden kanssa toimintatapoja, jotka parantavat osallistumisen edellytyksiä yliopistoyhteisön jäseninä. Eriarvoistavien rakenteiden ja toimintakulttuurin muutokseen tarvitaan meidän opiskelijoiden ääni esiin. Kipinä on syntynyt hankkeen työryhmän ja Rampaopiskelijat ry:n välisessä yhteistyössä tunnistetuista muutostarpeista. 

Avaamme hankkeessa tietä eri tavoin vammaisille opiskelijoille saavutettavuustyöhön opiskelijalähtöisesti, osallisuutta ja saavutettavuutta edistäen. Pienimuotoisista työtehtävistä maksetaan palkkio opiskelijoille.

Kehitämme ja tuotamme:

  • Työpajatyönä vastuullista viestintää yksilöllisistä järjestelyistä.
  • Vahvistamme Helsingin yliopiston Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunnan Esteettömyys ja saavutettavuus -alatyöryhmän Rampaopiskelijat ry:n edustajan osallisuutta.
  •  Mallinnamme yliopistolle työllistymisratkaisuja palkkiollisiin työtehtäviin.