Ohjelma

Sanat työssä -kutsuseminaari kirjailijoille ja sanataideohjaajille
4.–5. syyskuuta 2014, Lahden Aikuiskoulutuskeskus (Kirkkokatu 16, Lahti)
Seminaarin järjestää Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Ennakkoilmoittautuminen etusivun linkin kautta

Sanat tyossa_kutsuseminaari_esite

Seminaariohjelma

Torstai 4.9.
Pieni luentosali

12.00-12.15 Seminaarin avaus
Anja Kuhalampi, kehittämispäällikkö
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

12.15–13.15  Miten voisi tutkia sanataiteen ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä?
Marja-Liisa Honkasalo, professori
Turun yliopisto, Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö

13.15 –14.30 Mitä työssä tarvitaan? Kaksi puheenvuoroa työelämästä
Tomi Niskakoski, Head of People Excellence
Nokia Solutions and Networks & Businessteatteri

Tiina Mäkelä, johtaja
Diakonialaitos, Lahti

Kahvitauko

15.00–18.00  Kaksi rinnakkaista työpajaa (luokissa 223 ja 224-226)

I TYÖPAJA: Tarinoita työelämän tulevaisuudesta

Työpajassa lähestytään työelämän kysymyksiä yhdistämällä  tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuksientutkimuksen menetelmiä sanataiteen menetelmiin. Työpajassa pohditaan Tomi Niskakosken / Nokia Solutions and Networks / puheenvuoron pohjalta nousevia työelämän kehittämistarpeita ja sanataiteen keinoja, joilla kehittämistarpeisiin voisi vastata. Pajan ohjaajina toimivat tutkija Kristiina Soini-Salomaa ja kirjailija Emma Puikkonen.

II TYÖPAJA: Terveyttä tarinoista

Työpajassa visioidaan sanataiteen mahdollisuuksia osana terveydenhuoltoa Diakonialaitoksen johtaja Tiina Mäkelän puheenvuoron pohjalta. Millä tavoin sanataide voisi olla osa työntekijän arkea, työyhteisön hyvinvoinnin edistäjä, työkalu työntekijän ja asiakkaan välillä? Millaisissa yhteyksissä sanataidetta voisi käyttää? Ideoidaan, tehdään harjoituksia, visioidaan, kuvitellaan ja simuloidaan todellisuutta, jossa tarinat tuottavat terveyttä osana terveydenhuollon arkea. Työpajan ohjaajina toimivat Niina Hakalahti ja Niina Repo, molemmat kirjailijoita ja kirjoittajakouluttajia.

Perjantai 5.9.
Pieni luentosali

9.00 – 9.30     Aamukahvi

9.30–10.00     Kokemukset työpajoista

10.00–10.45  Kaikki työ on luovaa työtä
Juha Hurme, kirjailija, ohjaaja ja näyttelijä

11.00–11.45  Miten sanot sen mitä todella ajattelet. Natural Semantic Metalanguage (NSM) sanojen seittejä purkamassa
Ulla Vanhatalo, yliopisto-opettaja
Tampereen yliopisto, kielten yksikkö

Lounastauko

12.30–15.00  Sanat ja taide työssä -työpaja

Kaikille yhteisessä työpajassa pohditaan, mikä voisi olla sanataiteen rooli erilaisissa työyhteisöissä. Tarpeet ja resurssit vaihtelevat, miten sanataide muuntuu niiden mukana? Entä mikä merkitys on työntekijöiden omalla kokemuksella taiteen tekemisestä? Työpajan ohjaajana toimii sanataideohjaaja ja kirjoittaja Päivi Haanpää.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *