Satakieli

In English

“Satakieli – the Finnish research network on linguistic diversity and the welfare state”, is an informal research network that brings together researchers from various disciplinary backgrounds: education sciences, languages, migration studies, social sciences, and more. Researchers in the network share a common interest in studying and developing the linguistic accessibility of welfare state services and institutions in Finland in particular (e.g. health services, child protection, education, services for older individuals, disability services). Researchers in the network study various phenomena from language policies to practices of institutional interaction. Their research covers various themes such as interpretation practices, easy language, and the digitalization of public services. The network mainly works by organizing seminars and workshops to enable information exchange between researchers from different disciplines, and between researchers and other stakeholders.

If you would like to join the network, please contact antero.olakivi [at] helsinki.fi.

Suomeksi

“Satakieli – monikielisyyden tutkimus hyvinvointivaltiossa” on epämuodollinen tutkimusverkosto, joka tuo yhteen tutkijoita eri tieteenaloilta, kuten kasvatustieteistä, kielitieteistä, maahanmuuttotutkimuksesta, sosiaalitieteistä. Verkoston jäseniä yhdistää kiinnostus hyvinvointivaltiollisten palvelujen kielellisen saavutettavuuden tutkimukseen ja kehittämiseen (mm. koulutuksessa ja kasvatuksessa, vanhoille ihmisille suunnatuissa palveluissa, vammaispalveluissa, terveyspalveluissa ja lastensuojelussa). Verkoston jäsenet tutkivat moninaisia ilmiöitä kielipolitiikoista insititutionaalisen vuorovaikutuksen käytänteisiin. Heidän tutkimuksensa teemoja ovat mm. tulkkauskäytännöt, selkokielisyys ja julkisten palvelujen digitalisaatio. Verkosto järjestää seminaareja ja työpajoja, joiden tavoitteena on mahdollistaa tiedonkulku yhtäältä eri tieteenalaojen, toisaalta tutkimusmaailman ja muun yhteiskunnan välillä.

Jos haluat liittyä verkoston jäseneksi, ota yhteys antero.olakivi [at] helsinki.fi.