Haastattelukutsu

Osallistu väitöstutkimukseen arjen kokemuksista!

Kutsun Suomessa asuvia sateenkaariperheiden vanhempia/huoltajia/aikuisia/päättäviä henkilöitä osallistumaan haastatteluun. Kutsun kaikenlaisissa ja kaiken muotoisissa sateenkaariperheissä eläviä aikuisia osallistumaan ja jakamaan arjen kokemuksia. 

Olen kiinnostunut siitä, miten yhteiskunnassa vallitsevat eriarvoistavat yhteiskuntaluokkarakenteet vaikuttavat sateenkaariperheiden ja niissä elävien aikuisten arkeen. Miten yhteiskuntaluokka vaikuttaa arjen neuvotteluihin, joita sateenkaarevissa perheissä elävät aikuiset käyvät arjessaan? Minkälaisia tunteita arjen neuvottelut herättävät heissä?
Kaikenlaiset kokemukset ovat tärkeitä tutkimukselleni!

Kaikkea aineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti noudattaen salassapitovelvollisuutta ja henkilötietolakia.

Jos olet kiinnostunut jakamaan kokemuksiasi ja osallistumaan tutkimukseeni, täytä oheinen lomake, josta löytyy lisätietoja tutkimuksesta.

Ystävällisin terveisin ja avusta jo etukäteen kiittäen,

FM Esa Setälä
Helsingin yliopisto
https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/esa-setälä
esa.setala[@]helsinki.fi
0405327057

Linkki lomakkeeseen:
https://forms.office.com/e/J8PVgCjtJM

Mediassa

Julkaisut

Kuka olen?

Esa Setälä (FM) on sukupuolentutkimuksen alan väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Setälä on kiinnostunut siitä, miten sateenkaari-ihmisten arjen elettyihin kokemuksiin vaikuttavat yhteiskunnalliset rakenteet ja niihin liittyvät normit. Hänen väitöskirjaprojektin nimi on Yhteiskuntaluokka ja sateenkaariperheet – sateenkaarevien vanhempien arjen eletyt kokemukset. Väitöskirjaprojektia ohjaavat Elina Penttinen ja Sanna Karhu. Tutkimusta ovat rahoittaneet OLVI-säätiö, Kansan Sivistysrahasto ja Olga ja Vilho Linnamon Säätiö.