Miksi ihmiset tuottavat sisältöä sosiaaliseen mediaan?

Kun ihmisistä tulee yhä aktiivisempia sisällön tuottajia, herää tutkijoiden kiinnostus motiiveja kohtaan: mikä saa ihmiset tuottamaan sisältöä verkkoon? Voihan tietysti olla, että sisältöä on tuotettu ennenkin, mutta nyt se on vain helpompaa julkaista.  Motiivit kuitenkin kiinnostavat paitsi tutkijoita, myös verkkopalveluiden tuottajia, jotka haluavat ihmiset käyttämään palveluitaan.

Maailmalla onkin tutkittu ja pohdittu motiiveja jonkun verran ja myös Suomessa on muutamia selvityksiä tehty. Melko usein näissä tutkimuksissa ja selvityksissä nousee esille seuraavat motiivit: identiteetin tuottaminen, jakaminen, sosiaalinen vuorovaikutus, hyöty ja tarve sekä yhteiskunnalliset syyt.

Motiivien perusteella sosiaalinen media ei siis näytä olevan perinteisen median uhka, kuten toisinaan väitetään.

Tartuin myös itse motiivien tutkimiseen haastattelemalla kymmentä verkkoaktiivia sekä tekemällä kyselyn, johon vastasi 1065 suomalaista verkon käyttäjää. Otos edustaa hyvin suomalaisia verkon käyttäjiä. Tutkimus julkaistaan joulukuussa, mutta seuraavassa pienenä maistiaisena tuloksia, joita esittelin Konfabulaarissa.

Tutkimuksen perusteella päädyttiin kolmeen sisällön tuottamisen motiiviin:

  1. Verkkoideologian ja itsensä kehittäminen: Ihmiset haluavat olla mukana verkon kehityksestä ja myös kehittämässä verkon toimintamuotoja. Samalla ihmiset haluavat itse oppia uutta.
  2. Itsensä ilmaiseminen: Verkossa ihmiset haluavat toimia itsenäisesti ja vapaasti omana itsenään kertomalla itsestään ja elämästään. Nuoret olivat erityisen halukkaita kertomaan itsestään.
  3. Sosiaalisuus ja sisältöjen jakaminen: Ihmiset haluavat olla toistensa kanssa tekemisissä ja vaihtaa kuulumisia, mielipiteitä, kokemuksia sekä sisältöjä.

Esille tulleet motiivit ovat samantyyppisiä kuin aikaisemmissa tutkimuksissa esille tulleet ja siten vahvistavat aikaisempia tutkimustuloksia. Kiinnostavaa tuloksissa on esimerkiksi se, ettei motiiveissa tule esille uutisten tuottaminen tai journalistiset motiivit. Motiivien perusteella sosiaalinen media ei siis näytä olevan perinteisen median uhka, kuten toisinaan väitetään. Kiinnostavaa on myös pohtia, miten motiivit suhteutuvat oppimiseen, opiskeluun ja yliopistoon?