Rinnakkaissessiot 26.10.2023

Päivän ohjelma:

9.00-10.00 Aamukahvi/-tee, sämpylää ja verkostoitumista
10.00-10.45 Yhteinen osuus
11.00-12.15 Aamupäivän rinnakkaissessiot
12.15-13.15 Lounas (omakustanteinen)
13.15-14.45 Iltapäivän rinnakkaissessiot (kahvi/tee ryhmätiloissa)
14.45-15.00 Tauko
15.00-16.00 Yhteinen lopetus
16.00-17.00 Maljat

Kaikkiin tiloihin voit tutustua tarkemmin HY:n opetustilojen esittelysivuilla:

Aamupäivän ryhmät 11 – 12:15

Sessio 1: Norppa kurssipalautejärjestelmä ja yliopistojen keskinäinen yhteistyö

Helsingin yliopiston kurssipalautejärjestelmä Norppa on avoimen lähdekoodin järjestelmä, jonka on kehittänyt Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osaston sovelluskehitysakatemia Toska (https://toska.dev/). Helsingin yliopisto on ottanut Norpan käyttöön syksyllä 2021. Tampereen yliopisto on ottanut Norpan käyttöön syksyllä 2023.

Norppa-järjestelmän yhteiskehitys Helsingin ja Tampereen yliopistojen kesken aloitettiin Tampereen yliopiston käyttöönottoprojektin myötä.

Tilaisuudessa käydään läpi tarkemmin Norpan vaiheet, pidetään lyhyt Norppa-esittely sekä kerrotaan yliopistojen keskinäisestä yhteistyöstä. Tilaisuudessa aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Esittelijöinä Helsingin yliopistosta: Matti Luukkainen, Tomi Tiittanen

Asiantuntijoina mukana Tampereen yliopistosta: Sanna Juntunen, Jaana Kunnari, Arja Tusa

Tila: Kielikeskus (Fabianinkatu 26) sh.203

Sessio 2: Valmistuminen ja sähköiset todistukset

Ensimmäisissä Sisu-korkeakouluissa on otettu käyttöön tämän vuoden kevään aikana sähköiset tutkintotodistuksen.

Teemaryhmässä kuullaan Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kokemuksia sähköisistä tutkintotodistuksista. LUT-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa valmistellaan siirtymistä sähköisiin tutkintotodistuksiin. Keskustellaan jo saaduista kokemuksista. Mahdollisuus kysellä vinkkejä omaan valmisteluun.

Teemaryhmän keskustelun aiheita muun muassa:

 • Funidatan sähköisen tutkintotodistuksen ja sähköisen allekirjoituksen etenemissuunnitelma.
 • Tutkintotodistuksen tallentamisen vaihtoehdot tulevaisuudessa: voisiko todistus olla saatavana Oma Opintopolusta?
 • Onko ajateltu henkilöallekirjoituksen muuttamista organisaatioallekirjoitukseksi?
 • Onko allekirjoituksen tason oltava elDAS-tasoa hyväksytty allekirjoitus? Mitä ajatellaan varmenteen vanhenemisesta, onko se ongelma?
 • Muut osaamisesta annettavat todistuksen (kuten erikoistumiskoulutus tai vastaavuustodistus) Sisusta digitodistukseksi ja sähköiseen allekirjoitukseen.

Esittelijöinä Hanna-Leena Lyhdeniemi Tampereen yliopistosta ja Jutta Aalto Jyväskylän yliopistosta. Teemaryhmän vetää Marja Kruut Helsingin yliopistosta.

Tila: Kielikeskus (Fabianinkatu 26) juhlasali

Sessio 3: Loppukäyttäjän osallistaminen Funidatan Sisu-kehitykseen, Case MLP – Workshop

Työpajassa käsittelemme esimerkinomaisesti MLP:tä (Minimum Lovable Product) ja tavoitteenamme on luoda osallistamisen malli kokonaisuuden kehittämiseen. Haluamme kuulla asiakkaiden mielipiteitä ja ideoita siitä, millaisella mallilla he haluaisivat osallistua juuri tällä hetkellä. Työpajan aikana workshoppaamme yhdessä asiakkaiden kanssa, miten loppukäyttäjät voivat parhaiten osallistua Sisu-kehitykseen. Tämä workshop tarjoaa loistavan tilaisuuden jakaa ajatuksia ja keskustella muiden osallistujien kanssa. Tervetuloa mukaan rakentamaan entistä parempaa osallistamisen mallia Funidatan ja loppukäyttäjien välille!

Session valmistelijana toimii Funidata tuoteomistajien Team Leader Katja Arstio.

Tila: Kielikeskus (Fabianinkatu 26) sh.204

Sessio 4: Opiskelijan työpöydät ja appit, osa I

Tässä sessiossa esitellään Jyväskylän yliopiston opiskelijoille kehitettyä MyJYU sovellusta ja LUT-yliopiston käyttämää Tuudo-sovellusta. Esittelijöinä Joona Lehto Jyväskylän yliopistosta ja Emmi Ojantausta LUT-yliopistosta. Sessiossa on varattu aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle.

Tila: Kielikeskus (Fabianinkatu 26) sh.206

Iltapäivän ryhmät 13:15 – 14:45

Sessio 5: Opiskelijoiden etenemisen seuranta ja analytiikkatyökalut

Sisu-korkeakouluilla on käytössä erilaisia oppimisanalytiikkatyökaluja. Tässä tilaisuudessa kuulet seuraavat esittelyt:

 • Oodikone, Helsingin yliopisto
 • Esittelijöinä Helsingin yliopistosta: Matti Luukkainen, Tomi Tiittanen
 • Suunnitteilla: Opetusanalytiikan kehittäminen Sisun päälle
 • Esittelijöinä Funidata Oy:ltä: Mari Riihiaho ja Toni Sallanmaa

Lopuksi on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Tila: Kielikeskus (Fabianinkatu 26) sh.203

Sessio 6: Massatoiminnot

Sessiossa esitellään Sisun kylkeen kehiteltyjä massatoiminnallisuuksia ja keskustellaan yleisesti massatoiminnallisuuksista. Alustusten jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Tässä tilaisuudessa esitellään seuraavat liitännäiset:

 • Avoimen tuotepakettien rajapinta (LUT)
 • Tentit TEA-kannasta integraationa (LUT)
 • Toteutusten kopiointi -ohjelmistorobotiikka (HY)

Session vetäjänä toimii Lauri Lönnström (HY).

Tila: Kielikeskus (Fabianinkatu 26) sh.204

Sessio 7: Digivisio ja FiTech-pilotti

Sessiossa esitellään Digivisio 2030-hankkeen tilannekatsaus ja perehdytään vähän syvällisemmin jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen osajulkaisun 2.0 pilottiin siihen osallistuvan FITech-verkoston näkökulmasta. 2.0 pilotin ainoat Sisu-yliopistot kuuluvat FITech-verkostoon. Sessiossa luodaan myös Sisun näkökulmasta katsaus opin.fi-palvelun tulevaisuuteen ja suunnitteilla oleviin käyttöönottoihin. Lopuksi on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Sessiosta vastaavat: Eeva Tuori-Pastila, Digivisio 2030-hanke, Kati Koivu, Tampereen yliopisto/Digivisio 2030 sekä Jenni Laaksonen FITech-verkosto.

Tila: Kielikeskus (Fabianinkatu 26) juhlasali

Sessio 8: Opiskelijan työpöydät ja appit, osa II

Esittelyssä ainakin Helsingin yliopiston Opiskelu-palvelun uusi Tutkintorakenne -osio. Osiossa voi tarkastella tutkintorakennetta ja siihen kuuluvia opintoja neljällä eri tasolla (tutkinto-ohjelma, opintokokonaisuus, opintojakso, toteutus) ja liikkua sujuvasti näiden tasojen välillä. Tutkintorakenne -osion kaikki tiedot tulevat automaattisesti Sisusta.

Sessiossa on varattu aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle.

Sessiosta vastaavat: Antti Aalto ja Minna Pesiö-Kokko, Helsingin yliopisto

Tila: Kielikeskus (Fabianinkatu 26) sh.206