Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa on saatavilla monelta taholta yliopistossa, ja nopeimmin oikean tiedon löytää, jos osaa kysyä oikealta taholta. Opintoihin liittyvissä asioissa on kolme ohjauksen päätasoa:

1. Oppiaineen ja laitoksen opintoneuvonta auttaa erityisesti sosiaalityön opintoihin, tutkintovaatimuksiin, suoritustapoihin, tenttituloksiin, kokonaisuusmerkintöihin, opetusaikoihin ja -paikkoihin sekä aiempien opintojen hyväksilukuun (pl. yleis- ja kieliopinnot) liittyvissä kysymyksissä, ks. lisätietoa alla.

2. Tiedekunnan opintoneuvonta ohjaa ja auttaa erityisesti opiskelijavalintaan, opinto-oikeuksiin ja -aikoihin, tutkintotodistuksiin, yleis- ja kieliopintojen hyväksilukuun, oikeusturvaan, Etappi-seurantaan, sivuaineisiin, JOO-opiskeluun sekä harjoitteluun ja ulkomailla opiskeluun liittyvissä asioissa sekä tutkinnon täydentämiseen, erillisten opintojen suorittamiseen ja jatko-opiskeluun, ks. lisätietoa Opintoneuvonta-sivustolla (linkki).

3. Yliopiston yleinen opiskelijaneuvonta neuvoo ja ohjaa seuraavissa asioissa: ilmoittautuminen, henkilötiedot, läsnäolotodistukset, opintosuoritusotteet, opintotuki, opiskelija-alennukset, oikeudet, erityisjärjestelyt, osallistuminen ja vaikuttaminen. Ks. lisätietoa Opintoneuvonta-sivustolla (linkki)

Mikäli et tiedä, mistä kysyä neuvoa, voit aina olla yhteydessä tiedekunnan opintoneuvojaan: valt-optoim[at]helsinki.fi

Opiskelijaneuvonta oppiaineessa ja laitoksella

Opiskelija- ja opettajatuutorit
Jokaista uutta tutkinto-opiskelijaa ohjaa ja neuvoo opintojen alkuvaiheessa opiskelija- ja opettajatuutori. Tuutoreina toimivat oppiaineen vanhemmat opiskelijat ja oppiaineen opettajat. Ohjauksen tarkoituksena on tutustuttaa uusi opiskelija yliopistoon, opiskeluympäristöön, oppiaineeseen, oman alansa opiskelukäytäntöihin ja opiskelijoihin sekä opastaa opintososiaalisissa kysymyksissä.

Osastosihteeri
Eeva Norkamaa, Sosiaalityön toimisto: Huone 121, paikalla ma–to klo 9–11 ja klo 13–14, pe suljettu, puh. 029 41 24570. Tehtävinä ovat mm.: yleinen sosiaalityön opintoneuvonta, opintosuoritusten rekisteröinti ja gradulausunnot.

Amanuenssi
Mikko Puukko VTM, huone 210, vastaanotto: maanantaisin klo 9.30–11, puh. 029 41 24574. Tehtävinä ovat mm. sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan opintoneuvonta.

Sosiaalityön vastuuopettajat
Henkilökohtainen opintoneuvonta. Tietoa esim. opintojaksojen hyväksilukemis- ja korvaamismahdollisuuksista, kuulusteluista, tenttiin pääsyn edellytyksistä (myös poikkeuksista) antavat kunkin opintojakson vastuuopettajat ks. vastuuopettajat. Sosiaalityön opintojen oppiainevastaavana toimii Ilse Julkunen, ilse.julkunen[at]helsinki.fi.

Laitoksen yhteiset tukipalvelut

Kansainväliset asiat
Laitoksen oppiaineiden yhteinen KV-suunnittelija Taru Korkalainen hoitaa mm. Erasmus- ja Nordplus -opiskelijavaihtoihin liittyviä asioita, taru.korkalainen[at]helsinki.fi

Ajankohtaisten opintoasioiden tiedotus
Tiedekunnan opinto-opas pidetään ajantasaisena WebOodissa. Painetun opinto-oppaan ilmestymisen jälkeisistä muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös sostyo-info[at]helsinki.fi -sähköpostilistalla.

Tiedekunnan opiskelijaneuvonta

Tiedekunnan opintoneuvonta vastaa mm. opinto-oikeuksiin ja opiskelijavalintoihin sekä tutkinnon suorittamiseen liittyviin kysymyksiin.

Tiedekunnan opintotoimisto
Opintosihteeri
Tehtävinä mm.
Asiakaspalvelu
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen todistuspyyntöjen vastaanotto
Kandidaatin ja maisterin tutkintotodistusten viralliset jäljennökset ja käännökset
Pro gradu -tutkielmien vastaanotto
Vastaanotto päivittäin
puh. 191 24811
s-posti: eija.laaksonen[at]helsinki.fi

Yleinen opintoneuvonta ja -ohjaus
Tehtävinä mm.
Yleinen opinto-ohjaus ja neuvonta
Yleis- ja kieliopintojen hyväksilukeminen
JOO-, erillisiin ja täydentävien opintoihin ym. opinto-oikeuksiin liittyvät asiat
­Opiskelijavalintoihin liittyvä ohjaus
Vastaanotto ma–to 13–14.45
puh. 191 24812
s-posti: valt-optoim[at]helsinki.fi
Puhelinajat ma ja ke 9-11, varmimmin tavoitettavissa sopimuksen mukaan.

Suunnittelija
Tehtävinä mm.
Työelämäyhteydet
Työharjoitteluasiat
Työelämäorientaatio-opinnot
Kesän opiskelijavalinnat
Alumnitoiminta
Vastaanotto ke klo 9-11 tai sopimuksen mukaan, huone 1105, U37.
puh. 191 24809
s-posti: valt-rekry[at]helsinki.fi, valt-alumnisihteeri[at]helsinki.fi

Kansainvälisten asioiden suunnittelija
Tehtävinä mm.
Ohjaus ja neuvonta
Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
Opiskelijavaihtoasiat (sopimuksiin perustuvat vaihdot sekä visiting-haku)
Englanninkielisen opetuksen koordinointi ja kehittäminen (ml. Finnish Society and Culture -kokonaisuus)
vastaanottoajat
puh. 191 24807
s-posti: marianne.jarvelainen[at]helsinki.fi

Opintoasiainsuunnittelija
Tehtävinä mm.
Etappi-seurannan toteutus (myös opintosuunnitelmien toteutumis-kelpoisuuden arviointi ja ohjaus)
Lisäajan anominen opinto-oikeuden loppuessa (rajauslaki)
Vastaanotto ma klo 13–15 ja ke klo 9-11 sekä sopimuksen mukaan, huone 1105, U37.
puh. 191 23032, 050-4155263
s-posti: valt-opintosuun[at]helsinki.fi

Opintoasiainpäällikkö
Tehtävinä mm.
Opintoaikojen rajauslakia, oikeusturvaa, pysyväismääräyksiä sekä dekaanin päätöksiä koskevat opintoasiat.
Vastaanotot sopimuksen mukaan
puh. 191 24806, sähköposti mikko.vanhanen[at]helsinki.fi

Yliopiston yleinen opiskelijaneuvonta

Tarkemmat tiedot toimipisteistä ja aukioloajoista, Intranet-Flammassa: Opiskelijaneuvontapalvelut tai yliopiston neuvonta- ja ohjauspalveluiden verkkosivuilta. Puhelin (09) 191 22244, Sähköposti neuvonta[at]helsinki.fi

Opintopsykologit

Opintopsykologit tarjoavat ohjausta Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, jotka kaipaavat tukea opiskelutaitoihin, motivaatioon, ajankäyttöön, jaksamiseen tai tutkielmien tekoon liittyvissä kysymyksissä. Opintopsykologien yhteystiedot Flammassa hakusana opintopsykologit.
Opiskelija: Miten ottaa yhteyttä opintopsykologeihin?
Tietoa opintopsykologeista

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *