Opetus- ja opiskelijatietojen luovutus

Tällä sivustolla kerrotaan Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijatietojen luovutuksesta.

Yliopiston toimintaan sovelletaan julkisuuslakia (621/1999), jonka puitteissa Helsingin yliopiston ulkopuolisilla tahoilla on oikeus saada tietoa asiakirjoista ja rekistereistä sikäli kuin se on muiden tietojen luovutuksia säätelevien lakien mukaista. Tyypillisiä käyttötarkoituksia, joihin tietoja voidaan luovuttaa, ovat esimerkiksi tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai rekisteröidyn suostumuksella tapahtuva tietojen luovutus sekä toimituksellinen tarkoitus.

Tältä sivulta löydät tarkemmat ohjeet tietopyynnön tekemiseksi sekä periaatteet tietojen luovuttamisesta.