Tällä tunnilla 1: Kääntäen vaikka Kanchenjungalle

Unkarin kääntäminen ja tulkkaus, SUKU-U320

WHS Union -teatterissa nähdään 29.4. klo 18 unkarilainen elokuva Korkeuksia ja syvyyksiä, jonka on suomentanut käännöskurssimme opiskelija Janne Komppa. Ohjaaja Sándor Csoman vuonna 2022 ilmestynyt elokuva kertoo Kanchenjungalla kadonneen vuorikiipeilijä Zsolt Erőssin ja hänen vaimonsa Hilda Sterczerin tarinan. Ilmaisen näytöksen järjestää Unkarin kulttuurikeskus Liszt-instituutti, ja kutsuvieraaksi saapuu Hilda Sterczer.

Vuorikiipeilijä Zsolt Erőssin muistomaalaus Budapestissä. SZERVÁC Attila, CC BY-SA 4.0

Janne opiskelee unkaria nyt neljättä vuotta. Liszt-instituutista osattiin ottaa yhteyttä häneen, koska hän oli jo aikaisemmin kääntänyt yhden unkarinkielisen elokuvan instituutin näytöstä varten.

Janne, eikö kokonaisen elokuvan kääntämiseen ryhtyminen hirvitä sinua?

Ei enää tässä vaiheessa, kun olen jo kerran aiemmin tehnyt vastaavan työn saman tahon kanssa ja tiedän, että yhteistyö ja kommunikaatio toimivat. Jos jokin alussa hirvitti, niin ehkä itselle vieraisiin teemoihin (vuorikiipeilyyn, lääketieteeseen, luonnontieteeseen…) kuuluvat uudet sanat ja niiden selvittämiseen kuluva aika. Ne määrittäisivät sen, kuinka paljon lopulta ymmärrän materiaalista, jota olen lupautunut kääntämään. Tällä kertaa käännökseen oli myös vähemmän aikaa kuin edellisellä kerralla; vain noin 3 kuukautta siinä missä edellisen valmistumiseen meni melkein puoli vuotta muiden opintojen ja projektien ohella. Sekin jännitti.

Mitä ajattelet elokuvan kääntämisestä käännöskurssin yhteydessä? Miten se eroaa yksin tekemisestä?

Jollakin tavalla se on helpottanut käännösprosessia, ja toisaalta siitä on noussut uusia haasteita ja elementtejä työskentelemiseen. Käännöskurssilla olen saanut tietyin väliajoin palautetta käännöksestäni opettajalta ja vertaistukiryhmältäni. Kurssin aikana eteen tulleet deadlinet toimivat hyvinä välietappeina käännöstyön tekemisessä ja osaltaan auttoivat tekemään laadukasta työtä tiukassa aikataulussa. Tekstintarkistusta tehtiin useammin, ja tuloksiani tarkasteli useampi ihminen eri näkökulmista, mikä taas ruokki luovuutta ja sai minutkin näkemään työni jäljet uudessa valossa.

Palautteen antaminen ja saaminen on välillä myös hankalaa, koska arvioijat eivät ole nähneet elokuvaa, jota käännän, vaan vain dialogilistan. Heiltä puuttuu niin sanotusti täysi konteksti. Toisaalta nämä tilanteet myös pakottavat minut katsomaan työtäni eri kulmista: avautuuko käännökseni merkitys todella ruudulla näkyvästä toiminnasta vai pitääkö sitä yksinkertaistaa tai muuten muuttaa?

Dialogilistan käännöstä tekstitysaikoineen.

Miten kääntäminen on vaikuttanut unkarin taitoosi?

Kääntämisen myötä olen oppinut uusia sanoja ja ilmaisuja, joita en välttämättä kuulisi luokkahuoneopetuksessa ja perinteisissä opetusmateriaaleissa. Lisäksi koen kielikorvani harjaantuneen jonkin verran. Kykenen nykyään seuraamaan unkarinkielisiä elokuvia, sarjoja ja tekstejä aiempaa vaivattomammin altistuttuani vastaaville materiaaleille näissä projekteissa ja ”jouduttuani” niiden kanssa intensiivisemmin tekemisiin. Se on eronnut esim. tuttujen Disney-klassikoiden unkaridubbauksien katsomisesta, koska materiaali sanastoineen on ollut täysin uutta ja vierasta.

Oletko tyytyväinen lopputulokseen? Aiotko itse mennä vielä näytökseen?

Olen erittäin tyytyväinen. Uskon tehneeni hyviä ratkaisuja paitsi yksinäni myös muilta saamieni ehdotusten pohjalta. Tähän mennessä saamani palaute on antanut sellaisen kuvan, että työni jälki on ollut laadukasta ja miellyttävää. Ja kyllä, olen ajatellut mennä näytökseen. Haluan nähdä valmiin työn valkokankaalta, koska edellistä elokuvaa en sellaiselta nähnyt. Kenties sen myötä reaalistuu ajatus siitä, että työ todella on saatettu loppuun ja että se on johtanut johonkin. Lisäksi voisin haluta nähdä ja kuulla yleisön reaktiot sekä elokuvaan että tekstitykseen.

 

Kevään 2024 käännös- ja tulkkausharjoituksissa kukin osallistuja valitsi kääntämänsä tekstin oman mielenkiintonsa ja osaamisensa mukaan, joten mukana oli niin lastenkirjallisuutta, tieteellistä tekstiä kuin audiovisuaalista aineistoakin. Koska työskentely perustui suurelta osin yhteiseen keskusteluun, kommentointiin ja arviointiin, jokaisen oli oman työnsä lisäksi perehdyttävä huolellisesti myös työparinsa tai -ryhmänsä teksteihin. Kurssilla vallitsi tekemisen meininki, ja kääntäminen kiinnostaa monia enemmänkin kuin opintojen vaatimusten verran. Yksi kurssilaisista kääntää jo saturomaanisarjan toista osaa ja toivoo löytävänsä teoksille kustantajan. Le a kalappal eli hatunnosto teille, Dani, Elli, Janne, Noémi ja Sara!

Elokuvanäytökseen voi ilmoittautua täällä: Unkarin elokuvan päivä: Sándor Csoma: Korkeuksia ja syvyyksiä, 2022 –suomeksi tekstitettynä (office.com)

Elokuvan traileri: https://youtu.be/_HOrvp4VOc4?si=xCwkuHrajTkC8ixQ

Kirjoittaja: Outi Tánczos

Tervetuloa kuulolle!

Haluamme kertoa muulle maailmalle, mitä suomalais-ugrilaisten kielten (eli suomen sukukielten, kaukaisten ja läheisten) tutkimukseen ja opintoihin kuuluu Helsingin yliopistossa.  Tulossa on juttuja oppimisesta, tutkimisesta, kielistä, ihmisistä, tapahtumista ja mahdollisuuksista.