Opetus

Opettaja kurssilla “Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen”, yhdessä Lotta Hautamäen kanssa, 4. periodi keväällä 2023. Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Opettaja kurssilla “Artificial Intelligence and Society”, yhdessä Aaro Tupaselan kanssa, 2. periodi syksyllä 2022. Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Opettaja kurssilla “Science Studies” (5 op) yhdessä Jaakko Taipaleen kanssa. 2. periodi syksyllä 2021. Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Opettaja kurssilla “Sosiaaliset maailmat”, 3. periodi keväällä 2021, kesäopinnot 2021, 2. periodi syksyllä 2021, Avoin yliopisto, Helsingin yliopisto.

Opettaja kurssilla “Sosiologian tutkimusalueet”, kesäopinnot 2021, syksy 2021, Avoin yliopisto, Helsingin yliopisto.

Opettaja kurssilla “Artificial Intelligence and Society”, yhdessä Aaro Tupaselan kanssa, 4. periodi keväällä 2021, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Opettaja kurssilla “Tiede ja teknologia yhteiskunnassa” yhdessä Vera Raivolan kanssa, 3. periodi keväällä 2020. Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.

Tentaattori, vastaanotin opintosuoritukset sosiaalitieteiden maisteriohjelman 5 op:n kurssiin: “Käsitteistä havaintoihin” hallinnan tutkimuksen osalta. (1.5.2018-31.12.2019)

Opettaja kurssilla “Science Studies” (5 op) yhdessä Jose A. Canadan kanssa. 1. periodi syksyllä 2019. Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Vieraileva luennoitsija kurssilla: “Ihmisgenetiikka”. Luento aiheesta: “Biopankit ja geenitiedon yhteiskunnalliset kysymykset”. 31.5.2016. Avoin yliopisto, Helsingin yliopisto.

Vieraileva luennoitsija kurssilla: “Personalised health”. Luento aiheesta “Biobanking and translational medicine”, 4.2.2016. Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto.

Opettaja ja kurssikoordinaattori kokeellisen tutkimuksen harjoituskurssilla, kevät 2015, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto.

Luennot aiheesta “Johdatus sosiologiaan”, 2004-2009, 2011-2013, avoin yliopisto, HEO.

Tutorryhmiä, lukupiirejä ja tuntiopetusta sosiologian eri aihealueista 2004-2013, avoin yliopisto, HEO.

Kirjallisuusseminaarit kursseilla “New Modes of Political Engagement” (kevät 2012) sekä “Changing Dynamics of Science and Technology – Finland in a Global Perspective” (syksy 2012), sosiaalitieteiden laitos, Helsingin Yliopisto.

Kurssi “Hyvinvointiyhteiskunnan muutokset” (5 op), marras-joulukuu 2010, sosionomikoulutus, Laurea Ammattikorkeakoulu.