Opetus

Tentaattori, vastaanotan opintosuoritukset sosiaalitieteiden maisteriohjelman 5 op:n kurssiin: “Käsitteistä havaintoihin” hallinnan tutkimuksen osalta. (1.5.2018-)

Vieraileva luennoitsija kurssilla: “Ihmisgenetiikka”. Luento aiheesta: “Biopankit ja geenitiedon yhteiskunnalliset kysymykset”. 31.5.2016. Avoin yliopisto, Helsingin yliopisto.

Vieraileva luennoitsija kurssilla: “Personalised health”. Luento aiheesta “Biobanking and translational medicine”, 4.2.2016. Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto.

Opettaja ja kurssikoordinaattori kokeellisen tutkimuksen harjoituskurssilla, kevät 2015, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto.

Luennot aiheesta “Johdatus sosiologiaan”, 2004-2009, 2011-2013, avoin yliopisto, HEO.

Tutorryhmiä, lukupiirejä ja tuntiopetusta sosiologian eri aihealueista 2004-2013, avoin yliopisto, HEO.

Kirjallisuusseminaarit kursseilla “New Modes of Political Engagement” (kevät 2012) sekä “Changing Dynamics of Science and Technology – Finland in a Global Perspective” (syksy 2012), sosiaalitieteiden laitos, Helsingin Yliopisto.

Kurssi “Hyvinvointiyhteiskunnan muutokset” (5 op), marras-joulukuu 2010, sosionomikoulutus, Laurea Ammattikorkeakoulu.