Heta Tarkkala

e-mail: heta.tarkkala (at) helsinki.fi

twitter: @htarkk

Doctoral Student, M. Soc.Sci, Department of Social Research, University of Helsinki

 

Current work & projects:

Picture 074My recently finalized PhD-project provides knowledge of the ways how biomedical research, and thus knowledge production, is reorganized through biobanks. I have asked: What kind of knowledge production do biobanks promote and how.

I currently work in the project: “Good(s) for Health – Personalized health services and flexible appropriation of bioinformation”, funded by Academy of Finland. In this project I concentrate on the development of personalized cancer treatments and novel objects of biomedicine and biomedical innovation. From January 2016 until the end of September 2018 I worked in this project at the University of Eastern Finland.

2012-2015 I worked in a 3-year project funded by the University of Helsinki. The project was called:  “University-Society Relationship and Institutions of Research Collaboration.”

I have also made short research visits to the University of Vienna in 2013, University of Copenhagen in 2017 and Humboldt University in Berlin in 2018.

See the list of my publications and presentations here.

Interests

STS, biobanks, biobanks & publics, translational medicine, personalized medicine, cancer research, data-driven medicine, health data, data quality, future, expectations, imaginaries, experimentality.

 

_____________________________________________________________

 

HETA TARKKALA

e-mail: heta.tarkkala (at) helsinki.fi / heta.tarkkala (at) uef.fi

Projektitutkija, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.

Tohtorikoulutettava, VTM, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Opettaja, aikuiskoulutukseen suuntautuneet opettajan pedagogiset opinnot, Helsingin yliopisto 2009-2011. Yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon ja filosofian aineenopettaja. Suoritan opintoja saadakseni aineenopettajapätevyyden myös psykologiassa.

Projektit

Hiljattain valmistuneessa väitöskirjatutkimuksessani kiinnitetään huomio erityisesti siihen, minkälaista tiedontuotantoa 2010-luvulla perustetut suomalaiset biopankit edistävät ja miten?

Lisäksi työskentelen hankkeessa “Good(s) for Health – Personalized health services and flexible appropriation of bioinformation.” Keskityn erityisesti siihen, miten biopankkeja hyödynnetään yksilöllisten syöpähoitojen kehittämisessä sekä kiinnitän huomioni biolääketieteen ja innovaatiotoiminnan uusiin kohteisiin. Työhöni kuuluu myös opetusta

Vuosina 2012-2015 työni oli osa Helsingin yliopiston rahoittamaa “University-Society Relationship and Institutions of Research Collaboration” -projektia.

Osana tutkimustyötäni olen vieraillut syksyllä 2013 Wienin yliopistossa, keväällä 2017 Kööpenhaminan yliopistossa ja kesällä 2018 Humboldt Yliopistossa Berliinissä.

Listan tieteellisistä esitelmistä ja julkaisuistani löydät täältä.