Heta Tarkkala

 

e-mail: heta.tarkkala (at) helsinki.fi / heta.tarkkala@uef.fi

twitter: @htarkk

Post Doc Researcher, Department of Social Sciences, University of Eastern Finland (Joensuu)

Visiting Researcher, Academic Disciplines of the Faculty of Social Sciences, University of Helsinki

Current work & projects:

Since January 2020 I have been working as a post doc researcher  in the project “Data driven society in the making” at the University of Eastern Finland. The project is funded by the Academy of Finland and studies  implementation of data-driven practices, learning algorithms and artificial intelligence in health care and social services.

My PhD-project, completed in 2019, provides knowledge of the ways how biomedical research, and thus knowledge production, is reorganized through biobanks. I have asked: What kind of knowledge production do biobanks promote and how. I have paid attention to the different ways biobank samples are seen to matter for biomedical research and development: first, through their “high quality”, second, through their “Finnishness” and third, through the expected realization of translational medicine.

In 2019 I have also been funded by Kone foundation and I was able to concentrate on writing based on previous projects. My other recent projects have been “Good(s) for Health – Personalized health services and flexible appropriation of bioinformation”, funded by Academy of Finland. In this project I concentrated on the novel objects of biomedicine and biomedical innovation and collaborative science. From January 2016 until the end of September 2018 I worked in this project at the University of Eastern Finland. And from October 2018 to June 2019 at the University of Helsinki.

2012-2015 I worked in a 3-year project funded by the University of Helsinki. The project was called:  “University-Society Relationship and Institutions of Research Collaboration.”

I have also made short research visits to the University of Vienna in 2013, University of Copenhagen in 2017 and Humboldt University in Berlin in 2018.

See the list of my publications and presentations here.

Interests

STS, biobanks, biobanks & publics, diabetes, translational medicine, personalized medicine, cancer research, data-driven medicine, health data, data quality, future, expectations, imaginaries, experimentality.

 

_____________________________________________________________

 

HETA TARKKALA

e-mail: heta.tarkkala (at) helsinki.fi / heta.tarkkala (a) uef.fi

Tutkijatohtori, VTT, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

Vieraileva tutkija, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Opettaja, aikuiskoulutukseen suuntautuneet opettajan pedagogiset opinnot, Helsingin yliopisto 2009-2011. Yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon ja filosofian aineenopettaja. Suoritan opintoja saadakseni aineenopettajapätevyyden myös psykologiassa.

Projektit

Vuoden 2020 alusta olen toiminut tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston hankkeessa “Dataohjautuvaa yhteiskuntaa tekemässä”.

Vuonna 2019 valmistuneessa väitöskirjatutkimuksessani kiinnitetään huomio erityisesti siihen, minkälaista tiedontuotantoa 2010-luvulla perustetut suomalaiset biopankit edistävät ja miten? Kiinnitin tutkimuksessani huomiota erityisesti siihen, miten biopankkinäytteiden ajatellaan palvelevan biolääketieteellistä tutkimusta sekä translationaalista lääketiedettä juuri “suomalaisina” ja “korkealaatuisina” näytteinä.

Lisäksi olen työskennellyt vuosina 2016-2019 hankkeessa “Good(s) for Health – Personalized health services and flexible appropriation of bioinformation.” Olen ollut kiinnostunut erityisesti biolääketieteen ja innovaatiotoiminnan uusista tutkimuskohteista.

Työhöni kuuluu myös opetusta

Vuosina 2012-2015 työni oli osa Helsingin yliopiston rahoittamaa “University-Society Relationship and Institutions of Research Collaboration” -projektia.

Osana tutkimustyötäni olen vieraillut syksyllä 2013 Wienin yliopistossa, keväällä 2017 Kööpenhaminan yliopistossa ja kesällä 2018 Humboldt Yliopistossa Berliinissä.

Listan tieteellisistä esitelmistä ja julkaisuistani löydät täältä.