Heta Tarkkala

e-mail: heta.tarkkala (at) helsinki.fi

twitter: @htarkk

Grant researcher, PhD, Academic Disciplines of the Faculty of Social Sciences, University of Helsinki

 

Current work & projects:

At the moment I am funded by Kone foundation and I am able to concentrate on writing based on previous projects. Soon I will join the project “Data driven society in the making” as a post doc researcher.

My recently finalized PhD-project provides knowledge of the ways how biomedical research, and thus knowledge production, is reorganized through biobanks. I have asked: What kind of knowledge production do biobanks promote and how.

My other recent projects have been “Good(s) for Health – Personalized health services and flexible appropriation of bioinformation”, funded by Academy of Finland. In this project I concentrated on the novel objects of biomedicine and biomedical innovation and collaborative science. From January 2016 until the end of September 2018 I worked in this project at the University of Eastern Finland.

2012-2015 I worked in a 3-year project funded by the University of Helsinki. The project was called:  “University-Society Relationship and Institutions of Research Collaboration.”

I have also made short research visits to the University of Vienna in 2013, University of Copenhagen in 2017 and Humboldt University in Berlin in 2018.

See the list of my publications and presentations here.

Interests

STS, biobanks, biobanks & publics, translational medicine, personalized medicine, cancer research, data-driven medicine, health data, data quality, future, expectations, imaginaries, experimentality.

 

_____________________________________________________________

 

HETA TARKKALA

e-mail: heta.tarkkala (at) helsinki.fi

Apurahatutkija, VTT, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Opettaja, aikuiskoulutukseen suuntautuneet opettajan pedagogiset opinnot, Helsingin yliopisto 2009-2011. Yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon ja filosofian aineenopettaja. Suoritan opintoja saadakseni aineenopettajapätevyyden myös psykologiassa.

Projektit

Tällä hetkellä valmistelen päättyneiden projektien pohjalta artikkelikäsikirjoituksia sekä suunnittelen jatkotutkimusta. Pian siirryn tutkijatohtoriksi Itä-Suomen yliopiston hankkeeseen “Dataohjautuvaa yhteiskuntaa tekemässä”.

Hiljattain valmistuneessa väitöskirjatutkimuksessani kiinnitetään huomio erityisesti siihen, minkälaista tiedontuotantoa 2010-luvulla perustetut suomalaiset biopankit edistävät ja miten?

Lisäksi olen työskennellyt hankkeessa “Good(s) for Health – Personalized health services and flexible appropriation of bioinformation.” Olen ollut kiinnostunut erityisesti biolääketieteen ja innovaatiotoiminnan uusista tutkimuskohteista.

Työhöni kuuluu myös opetusta

Vuosina 2012-2015 työni oli osa Helsingin yliopiston rahoittamaa “University-Society Relationship and Institutions of Research Collaboration” -projektia.

Osana tutkimustyötäni olen vieraillut syksyllä 2013 Wienin yliopistossa, keväällä 2017 Kööpenhaminan yliopistossa ja kesällä 2018 Humboldt Yliopistossa Berliinissä.

Listan tieteellisistä esitelmistä ja julkaisuistani löydät täältä.