Heta Tarkkala

e-mail: heta.tarkkala (at) helsinki.fi / heta.tarkkala (at) uef.fi

twitter: @htarkk

Project Researcher, Department of Social Sciences, University of Eastern Finland

Doctoral Student, M. Soc.Sci, Department of Social Research, University of Helsinki

 

Current work & projects:

Picture 074My current PhD-project contributes to the understanding of the promissory nature of biomedical research and the particularities about its relationship to care and innovation activities in Finland through analyzing the emerging field of biobanking. I will ask: What kind of knowledge production do biobanks promote and how?

My study will provide knowledge of the ways how the prospective art of biomedical research, and thus knowledge production, is reorganized through biobanks. I will finish my PhD by the end of the year 2018.

Currently, I work as a project researcher at the University of Eastern Finland in the project: “Good(s) for Health – Personalized health services and flexible appropriation of bioinformation”, funded by Academy of Finland. I  concentrate on the development of personalized cancer treatments.

2012-2015 I worked in a 3-year project funded by the University of Helsinki. The project was called:  “University-Society Relationship and Institutions of Research Collaboration.”  I am also part of the Biomedicine in Society (BitS) research platform directed and convened by prof. Ilpo Helén, who is also the supervisor of my work. I have also visited University of Vienna in 2013, University of Copenhagen 2017 and during the summer 2018 I will visit Humboldt University in Berlin.

See the list of my publications and presentations here.

Interests

STS, biobanks, biobanks & publics, translational medicine, personalized medicine, cancer research, data-driven medicine, health data, data quality, future, expectations, imaginaries, experimentality.

 

_____________________________________________________________

 

HETA TARKKALA

e-mail: heta.tarkkala (at) helsinki.fi / heta.tarkkala (at) uef.fi

Projektitutkija, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.

Tohtorikoulutettava, VTM, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Opettaja, aikuiskoulutukseen suuntautuneet opettajan pedagogiset opinnot, Helsingin yliopisto 2009-2011. Yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon ja filosofian aineenopettaja. Suoritan opintoja saadakseni aineenopettajapätevyyden myös psykologiassa.

Projektit

Väitöskirjatutkimuksessani kiinnitetään huomio erityisesti siihen, miten 2010-luvun alkuvuosina toteutunut biopankkien perustaminen osaksi suomalaista lääketieteellistä tutkimusinfrastruktuuria ja sairaanhoitoa käyttää voimanaan sekä lääketieteen lupauksia että väitettä hoidon, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan uudenlaisesta yhteydestä. Kysyn: Minkälaista tiedontuotantoa biopankit edistävät ja miten?  Väitöskirjani käsikirjoitus valmistuu vuoden 2018 aikana.

Työskentelen projektitutkijana Itä-Suomen yliopistossa. “Good(s) for Health – Personalized health services and flexible appropriation of bioinformation” – hankkeessa keskityn erityisesti siihen, miten biopankkeja hyödynnetään yksilöllisten syöpähoitojen kehittämisessä. Työhöni kuuluu myös opetusta

Vuosina 2012-2015 työni oli osa Helsingin yliopiston rahoittamaa “University-Society Relationship and Institutions of Research Collaboration” -projektia. Lisäksi syksyllä 2013 vierailin Wienin yliopistossa, keväällä 2017 Kööpenhaminan yliopistossa ja kesällä 2018 vierailen Humboldt Yliopistossa Berliinissä.

Listan tieteellisistä esitelmistä ja julkaisuistani löydät täältä.