Schedule, Spring 2024

The seminar generally convenes the first Wednesday of the month, 16:30-17:30, location Exactum B121.

  • Wed 7.2, Peter Hästö (University of Helsinki): Strategy flexibility in mathematics
  • Wed 3.4, Markku Hannula (Helsingin yliopisto): Katseenseurantatutkimus ongelmanratkaisusta ryhmässä. Miten toisten oppilaiden ratkaisuehdotukset vaikuttavat ratkaisujen tuottamiseen
  • Wed 8.5, Terhi Kaarakka (Tampereen yliopisto): Yhteisöllinen käänteinen oppiminen CFL (Collaborative flipped learning): menetelmän kehittäminen ja interventio isojen insinöörimatematiikan kurssien opetukseen.

Note also the presentation “Mathematical flexibility: A promising focus for research and practice” by Jon Star (Harvard University) at the department colloquium, Tue 12.3, 16:15-17:15.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *