Konferenssi etnisestä profiloinnista Suomessa ja Euroopassa huhtikuussa 2018

Pysäytetyt-hanke järjesti konferenssin 5.4.2018 klo 9:30-16:30 Kulttuurikeskus Hanasaaressa, Espoossa. Konferenssissa kerrottiin Pysäytetyt-hankkeen tutkimustuloksista ja keskustellaan etniseen profilointiin liittyvästä tilanteesta muissa Euroopan maissa. Konferenssissa kuultiin ulkomaisten tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen puheenvuoroja. Lisäksi järjestettiin paneelikeskustelu suomalaisten viranomaisten, kansalaisaktivistien ja tutkijoiden kesken etniseen profilointiin puuttumisesta.

Konferenssin ohjelma

Konferenssin podcast löytyy täällä: http://www.profiling.fi/

 

Conference on Ethnic Profiling in Finland and Europe in April 2018

The Stopped-project organised a conference 5.4.2018 at 9:30-16:30 at the Cultural Centre Hanasaari, Espoo. The results of the project were introduced and related to experiences from other European countries. International academic keynote speakers and NGO activists seeking to reduce ethnic/racial profiling in different European countries engaged in discussions with Finnish researchers, authorities and activists.

Conference programme

You can find the recordings of the conference here: http://www.profiling.fi/