HANKKEESTA

Hankkeessa Pysäytetyt – Etnisen profiloinnin tilat, merkitykset ja käytännöt selvitetään etnisen profiloinnin esiintymistä Suomessa, sen yleisyyttä, muotoja ja niitä tulkintoja, joiden kautta etnisen profiloinnin kohteena olevat vähemmistöjen jäsenet ja poliisiviranomaiset asiaa tarkastelevat. Hankkeessa analysoidaan myös niitä käytäntöjä ja logiikkoja, jotka johtavat etniseen profilointiin. Hankkeen tavoitteena on tieteen, taiteen ja journalismin keinoin lisätä ymmärrystä ilmiöstä ja tuoda se yhteiskunnallisesti näkyväksi.

 

Tutkimus tuo tietoa etnistetyistä, rodullistetuista, sukupuolittuneista ja sukupolvittuneista eronteoista ja käytännöistä, joita profilointiin liittyy sekä näiden seurauksista pysäytysten kohteeksi joutuneiden elämässä. Samalla analysoidaan sitä, miten profiloinnin kohteeksi joutuvat etsivät strategioita selvitä tilanteista ja ulkopuoliseksi asettamisesta sekä millaisin keinoin he haastavat eriarvoistavia käytäntöjä. Tutkimuksessa yhdistetään useita kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia aineistoja: yksilö- ja ryhmähaastatteluja, osallistuvaa havainnointia ja kyselyaineistoja.

 

Hankkeen media- ja kulttuuriosuudessa toteutetaan interaktiivinen multimedia, journalistisia artikkeleita ja reportaaseja, ja keskustelutilaisuuksia.

 

Hanketta rahoittaa Koneen säätiön Jakautuuko Suomi-ohjelma (2015-2019).

 

Katso myös

 

http://www.profiling.fi/